Foss videregående skole

Velkommen trinnfritt inn
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2011—2012
 • Hva:
  • Uteområder
  • Eksisterende bygg
 • Oppdragsgivere:
  • Oslo Byggentreprenør
  • Undervisningsbygg
 • Samarbeidspartner:
  • WSP Norge as
Detaljfoto av sittebenk av betong og tre.

Hovedbygningen ved Foss videregående skole ble ferdigstilt 1900, som en langstragt, upusset murbygning i tre etasjer, med tre risalitter som markerte tre like inngangspartier mot skolegården. Anlegget er tegnet av Balthazar Lange. Bygningen er oppført som bevaringsverdig på BYAs gule liste. Løsningen består av rampe fra de to hovedadkomstene, fra nord og fra sørvest, begge i skolegården. Rampene går opp til et asfaltert platå, som strekker seg langs hele fasaden fra inngang A til inngang C, og gir en trinnfri adkomst til alle tre innganger. Avslutning av platået ut mot skolegården er utført med en lav betongsokkel, med tre separate trapper i betong. I tillegg er det innfelt benker i tre i sokkelen. Alle vil med denne løsningen ankomme bygningen på lik måte, samt at skolegården berikes med oppholdsarealer.

Relaterte prosjekter

 • Visualisering av skolegården som viser forslag til nytt tak, heving av taket med en trekledning som står i stil med den eksisterende røde teglfasaden. Barn som leker.

  Holmlia skole

  Taket som energikilde
  Link
 • Illustrasjon som viser situasjonen og mulighetene som studeres.

  Mosjøen VGS

  Læring i fokus
  Link
 • Illustrasjon som viser situasjonen og muligheter.

  Sandefjord videregående skole

  Sosiale møteplasser og kontakt med omgivelsene
  Link
 • Foto av sentral trapp i Oslo Rådhus møteromssenter.

  Oslo Rådhus møteromssenter

  Oslos felles møterom
  Link