Cecilienborg

Indre grønt gårdsrom
 • Hvor:
  Trondheim
 • Når:
  2014
 • Hva:
  • Plan og utredning
 • Oppdragsgiver:
  • Bane NOR
 • Samarbeidspartnere:
  • Landskapsfabrikken as
  • Assess as
 • Størrelse:
  34000m2
  390 Boliger
Visualisering av indre grønt gårdsrom med fasader i ulike farger, frodig landskap og møteplasser.

Ceciliegården er et boligutviklingsprosjekt på et tidligere jernbaneområde vest for st. Olavs Hospital og Trondheim Sentrum. Området har store utfordringer med trafikk, støybelasting, solforhold og orientering. Det er lagt til rette for en storkvartalsbebyggelse med ca. 389 boliger for små familier og enkelthusholdninger og 2000m2 nærbutikk rundt om et indre grønt gårdsrom.

Prosjektet fikk 1.premie i parallelloppdrag.  

Relaterte prosjekter

 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link
 • Digital skisse av volumoppbygging av ulike funksjoner.

  Ranheim senterområde

  Et levende senter på Ranheim
  Link
 • Foto av takvinkler i møte med mørk blå kveldshimmel og møtet mellom de ulike trefasadene.

  Borre Sykehjem

  Beherske omgivelser og individualitet
  Link
 • Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

  Engene dynamittfabrikk

  Se fremtid i fredning
  Link