Cecilienborg

Indre grønt gårdsrom
 • Hvor:
  Trondheim
 • Når:
  2014
 • Hva:
  • Plan og utredning
 • Oppdragsgiver:
  • Bane NOR
 • Samarbeidspartnere:
  • Landskapsfabrikken as
  • Assess as
 • Størrelse:
  34000m2
  390 Boliger
Visualisering av indre grønt gårdsrom med fasader i ulike farger, frodig landskap og møteplasser.

Ceciliegården er et boligutviklingsprosjekt på et tidligere jernbaneområde vest for st. Olavs Hospital og Trondheim Sentrum. Området har store utfordringer med trafikk, støybelasting, solforhold og orientering. Det er lagt til rette for en storkvartalsbebyggelse med ca. 389 boliger for små familier og enkelthusholdninger og 2000m2 nærbutikk rundt om et indre grønt gårdsrom.

Prosjektet fikk 1.premie i parallelloppdrag.  

Relaterte prosjekter

 • Drone fotografi av uterommet mellom bygningsvolumene.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link
 • Digital skisse av volumoppbygging av ulike funksjoner.

  Ranheim senterområde

  Et levende senter på Ranheim
  Link
 • Foto av takvinkler i møte med mørk blå kveldshimmel og møtet mellom de ulike trefasadene.

  Borre Sykehjem

  Beherske omgivelser og individualitet
  Link
 • Visualisering av gavlfasader i glass.

  Sandakerveien 121 - OBOS boligprosjekt under planlegging

  Ta vare på det eksisterende
  Link