Bygning 3

Dype historiske røtter
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  Startet 2014 (pågående)
 • Hva:
  • Eksisterende bygg
 • Oppdragsgiver:
  • Forsvarsbygg
 • Samarbeidspartnere:
  • WSP Norge as
  • Asplan Viak as
 • Størrelse:
  2500m2
Historisk foto av bygning 3, fra bakkenivå.

Bygning 3 ligger på indre festningsområde på Akershus festning og ble oppført i 1747. Bygget er fredet.

Bygningen er u-formet med enkle, harmoniske former og ble oppført som forlegning på Akershus festning. Den er i en etasje med loft og med yttervegger i bærende tegl og valmtak tekket med teglstein. Bygningen har i tillegg til forlegning også vært brukt til fengsel, sykestue og kontorer. Det ble foretatt en stor ombygging på 1960-tallet og det er få spor igjen av opprinnelig planløsning. Blant annet ble bærende midtvegg fjernet og erstattet med korridor.

Vegger fra før 1900 er søkt bevart i prosjektet, mens øvrige løsninger er tilpasset brukerbehov for sesjonssenteret med rom for styrke- og kondisjonstesting, felles informasjonsrom, prøverom, legekontorer, samtalerom og kontorer med støttefunksjoner for ansatte ved Vernepliktsverket.

Bygningen er prosjektert med full oppgradering av ventilasjon, brann, belysning og universell utforming.

I første byggefase ble alle nyere vegger, gulv og himlinger revet og det ble avdekket store skader på bjelkelag og sperrer. Det har foregått et omfattende restaureringsarbeid av de bærende konstruksjoner, og det ytre skallet med tak og fasader.

Neste byggefase for innvendig oppbygging avventer bevilgninger fra departementet.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Riksantikvaren og Byantikvaren.

Foto: Gitte Paulsbo

Relaterte prosjekter

 • Illustrasjon av middelalderparken

  Middelalderparken

  Kulturarvsted og bydelspark
  Link
 • Historisk fotografi av basarene fra 1938

  Kirkeristen

  Livreddende førstehjelp
  Link
 • Trapp på utsiden av Akershus slott

  Akershus slott

  Om å åpne et slott
  Link
 • Historisk sort/hvitt foto av Tollbugata 10 tatt fra gateplan.

  Tollbugata 10

  Den gamle krigsskolen
  Link