Vålerenggata

Småhus i bevaringsområde
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2002
 • Hva:
  • Nybygg
 • Oppdragsgiver:
  • Ingeborggat. 4 as v/Jens Strøm
 • Samarbeidspartnere:
  • Seim og Hultgreen as
  • Brekke & Strand Akustikk as
 • Størrelse:
  560m2
Foto av trapperom med sterk overlys.

Eiendommen ligger i bevaringsområdet med småhus på Vålerenga og var tidligere en tomt for næringsvirksomhet. Prosjektet er lokalisert mellom Vålerenggata, Ingeborggata og Strømsveien i en indre gård.

Prosjektet er tilpasset eksisterende bebyggelse på Vålerenga i volumoppbygging og skala, men har et moderne formspråk og materialbruk som gir bebyggelsen et selvstendig utrykk. Oppdelingen av bygningskroppen omkring atriene er godt løst og gir leiligheter og uterom gode solforhold samtidig som bebyggelsen får intime dimensjoner.

Prosjektet har gode planløsninger. Kjelleren har løst parkeringproblematikken på en rasjonell og fornuftig måte. Uterommet har store kvaliteter i sin utforming og materialbruk som er med på å skape en intimitet som preger helhetsinntrykket.

Prosjektet fikk Oslo Bys Arkitekturpris 2005, hederlig omtale. Tema: Boligprosjekter. Bærekraftige boligprosjekter ved transformasjon og bymessig fortetting.

Relaterte prosjekter

 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Foto av takvinkler i møte med mørk blå kveldshimmel og møtet mellom de ulike trefasadene.

  Borre Sykehjem

  Beherske omgivelser og individualitet
  Link
 • Foto av fasade i trekledning og glass i morgensol.

  Indre Havn Sykehjem

  Bryter institusjonspreget
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link