Tøyen T-banestasjon parallelloppdrag

Dykke under landskapet
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2014
 • Hva:
  • Samferdsel
 • Oppdragsgiver:
  • Oslo Sporveier
Visualisering av nattsituasjon, inngang til t-banestasjon som en del av landskapet.

Deltakelse i parallelloppdrag for ombygging og oppgradering av Tøyen T-banestasjon. Tøyen T-banestasjon er den siste stasjonen på den østlige siden av fellestunnellen i T-banenettet i Oslo.

Sporveien AS inviterte høsten 2014 til parallelloppdrag for oppgradering av Tøyen stasjon. Bakgrunnen for oppdraget var Oslo Kommunes satsing på oppgradering av Tøyen-området. Det var ønskelig å få frem flere forslag til hvordan eksisterende stasjonsanlegg kunne fornyes og inngå som et viktig komponent i en fremtidig helhetsplan for bydelen.

Stasjonen var i drift siden T-banens åpning i 1966 og trengte både reparasjon/vedlikehold og oppgradering. Gjennom årene ble anlegget tilført nye elementer og installasjoner, samtidig som det originale interiøret i stor grad er intakt. Nye tiltak skulle inngå i en helhetlig plan for oppgradering til ønsket standard, der det var ønsket en faglig vurdering av hvilke originale komponenter i stasjonen som burde bevares og inngå i den fremtidige løsningen.

Ombygging og oppgradering av stasjonen skulle i utgangspunktet berøre togdriften og trafikken på stasjonen i minst mulig grad.

Relaterte prosjekter

 • Visualisering av to verkstedbygg som møtes med et overdekket uteområde. Fasader er i mørk trekledning med vertikale vindusflater.

  Follo Museum konkurranse

  Verksteder i løvskogen
  Link
 • Rendring av rulletrapper til t-banestasjon med stort lysinnslipp. Flater i betong, tre og glass slik at naturen slipper gjennom.

  Løren Stasjon parallelloppdrag 2

  25 meter under bakken
  Link
 • Visualisering som viser et snitt gjennom prosjektet.

  Løren Stasjon parallelloppdrag 1

  Lysinnslipp under bakken
  Link
 • Foto av stort rødt tak delvis transparent og delvis tett.

  Lørenskog sentrum bussterminal

  Rødt knutepunkt
  Link