Tøyen østre portnerstuer

Stuene i Tøyenparken
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2018—2021
 • Hva:
  • Nybygg
  • Eksisterende bygg
 • Oppdragsgiver:
  • Boligbygg Oslo KF
 • Samarbeidspartner:
  • WSP Norge as
 • Størrelse:
  120m2
Foto av begge portnerstuene

Opprinnelig var portnerstuene på Caltexløkka en del av Tøyen hovedgård, antatt oppført første halvdel av 1800-tallet. De har stått tomme i mange år og forfalt. Nå har portnerstuene fått et arkitektonisk løft, samtidig som historiske spor er ivaretatt.

Etter restaureringen og oppføringen av et lite tilbygg har stuene fått bedre tilgjengelighet med blant annet trinnfri adkomst til hc-toaletter. Garderober, klubbrom og kafe med kjøkken er etablert til bruk for lokale sportsklubber. I tillegg er stuene oppgradert med ny ventilasjon, rehabilitert tak, vinduer og dører. 

Arkitektskap var kulturminnerådgiver, ansvarlig prosjekterende arkitekt og ansvarlig søker i dette prosjektet og har deltatt i alle prosjektets faser, fra forprosjekt til gjennomføring.

Foto: Gunnar Knutsen

Relaterte prosjekter

 • Foto av sentral trapp i Oslo Rådhus møteromssenter.

  Oslo Rådhus møteromssenter

  Oslos felles møterom
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link
 • Foto viser inngangsparti fra innsiden av barområde. Inngansparti strekker seg over to etasjer. Materialpallett i glass og gule malte flater. Andre flater er sortmalte grunnet konsertscene. Kubbegulv med UU-markerling.

  Cafe MIR & Lufthavna

  Nytt liv i musikkens hus
  Link