Tøyen østre portnerstuer

Stuene i Tøyenparken
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2018—2021
 • Hva:
  • Nybygg
  • Eksisterende bygg
 • Oppdragsgiver:
  • Boligbygg Oslo KF
 • Samarbeidspartner:
  • WSP Norge as
 • Størrelse:
  120m2
Foto av begge portnerstuene

Opprinnelig var portnerstuene på Caltexløkka en del av Tøyen hovedgård, antatt oppført første halvdel av 1800-tallet. De har stått tomme i mange år og forfalt. Nå har portnerstuene fått et arkitektonisk løft, samtidig som historiske spor er ivaretatt.

Etter restaureringen og oppføringen av et lite tilbygg har stuene fått bedre tilgjengelighet med blant annet trinnfri adkomst til hc-toaletter. Garderober, klubbrom og kafe med kjøkken er etablert til bruk for lokale sportsklubber. I tillegg er stuene oppgradert med ny ventilasjon, rehabilitert tak, vinduer og dører. 

Arkitektskap var kulturminnerådgiver, ansvarlig prosjekterende arkitekt og ansvarlig søker i dette prosjektet og har deltatt i alle prosjektets faser, fra forprosjekt til gjennomføring.

Foto: Gunnar Knutsen

Relaterte prosjekter

 • Fin Serck-Hanssen. Prosjekt utført av Kaels Studio

  Nytt nasjonalmuseum

  "Back of House"
  Link
 • Foto av solfylt fasade med glassbalkonger.

  Oppsal senter

  Ny møteplass på Oppsal torg
  Link
 • Historisk foto av bygning 3, fra bakkenivå.

  Bygning 3

  Dype historiske røtter
  Link
 • Trapp på utsiden av Akershus slott

  Akershus slott

  Om å åpne et slott
  Link