Tamburparken

Nabolag på beboernes premisser
 • Hvor:
  Solberg
 • Når:
  Startet 2017 (pågående)
 • Hva:
  • Nybygg
  • Uteområder
  • Plan og utredning
 • Oppdragsgivere:
  • Bonava Norge as
  • AS Realbygg
 • Samarbeidspartnere:
  • Grindaker as
  • VIMA Byggkonstruksjon
 • Størrelse:
  37960m2
  BRA boliger totalt: 32100 m2/ ca. 460 boenheter. 1. byggetrinn BRA boliger 5860 m2 / 89 boenheter.
Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

I 2017 vant Arkitektskap parallelloppdraget for utbygging av boliger på Solberg Øst. Vi ble engasjert videre for et skisseprosjekt som underlag for detaljregulering. Planen, som ble vedtatt i 2019, har mål om å gi en variert bygningsmasse med et godt bomiljø.

Tamburparken er det største utbyggingsfeltet på Solberg Øst og omfatter BRA 32100 m2 boligareal fordelt på ca. 460 leiligheter. Planlagt byggestart for første utbyggingstrinn er 1. mars 2023 og omfatter 89 boenheter med uteoppholdsområder og parkerings- og kjellerarealer. Prosjektet er svanemerket, og byggene, byggematerialene og byggeprosessen vil oppfylle strenge og helhetlige krav til energiforbruk, kjemikaliebruk og kvalitet.

Området ligger sentralt på Solberg Øst i Ås kommune, 20 minutters gange fra Ski stasjon og Ski sentrum. Omgivelsene består av boligbebyggelse og friluftsområder med flotte turområder. Nærmeste nabo er Tamburløkka, som var det første utbyggingsfeltet på Solberg Øst.

Langs de omkringliggende veiene består bebyggelsen av lameller i 4 – 5 etasjer med langfasadene mot sydvest og solen. Inne i området, mellom lamellbebyggelsen, plasseres punkthus i 5 – 6 etasjer.

Uterommene er utformet som 6 nabolag, der vårt og Bonavas mål er at hvert nabolag skal ha en særegen karakter og et eget tun som skiller dem fra hverandre.

De ulike nabolagene skal tilby et sosialt men skjermet tun med et felles uteoppholdsareal som gir mulighet for å både til å trekke seg tilbake i mindre grupper, men også tilbringe tid med nye venner i nærområdet. Hvert nabolag skal ha sin egen farge- og materialpallett i både fasadeuttrykk og utforming av uteområder, der de ulike tunene gis forskjellige kvaliteter med f. eks. tuftepark, grillplass, sosiale plasser, bocciabaner, aktivitetsplasser, plenplasser, lekeplasser og sanseplasser.

Sentralt i området etableres en stor plass for alle nabolagene hvor man finner lekeplasser for store og små, juletre-plassen og 17. mai-feiringen, samt et felleshus med orangeri, som blir et naturlig samlingsområde for hele Tamburparken.

Relaterte prosjekter

 • Visualisering fra fugleperspektiv.

  Kløftaløkka

  Knutepunktsutvikling på Kløfta
  Link
 • Visualisering av gavlfasader i glass.

  Sandakerveien 121 - OBOS boligprosjekt under planlegging

  Ta vare på det eksisterende
  Link
 • Visualisering av prosjektets ulike bygningsvolumer i et grønt landskap.

  Elsethjordet

  Boliger med utsikt over Glomma
  Link
 • Fasader som viser nye vinduer og balkonger. Dører i ulike farger.

  Hovseterveien

  Rehabilitering av boliger fra 70-tallet
  Link