Tamburløkka

Å bo landlig og sentralt
 • Hvor:
  Ås
 • Når:
  2017—2022
 • Hva:
  • Nybygg
  • Uteområder
  • Plan og utredning
 • Oppdragsgivere:
  • Nåbo as
  • AS Realbygg
 • Samarbeidspartnere:
  • Grindaker as
  • VIMA Byggkonstruksjon
 • Størrelse:
  10300m2
  Butikk og biladkomst: BRA 1400 m2. Boliger: BRA 8900 m2 (115 boenheter 35 – 92 m2). Under terreng: BTA 6000 m2 med parkering, tekn. rom og boder.
Drone fotografi av uterommet mellom bygningsvolumene.

I 2017 vant Arkitektskap parallelloppdraget for utbygging av boliger på Solberg Øst. Vi ble engasjert videre for et skisseprosjekt som underlag for en detaljregulering. Planen, som ble vedtatt i 2019, har mål om å gi en variert bygningsmasse med et godt bomiljø.

Tamburløkka er det første utbyggingsfeltet på Solberg Øst og er tonegivende for den videreutviklingen i området. Prosjektet består av 115 boenheter med private og felles uteoppholdsarealer, dagligvarebutikk og parkeringskjeller.

Området har en sentral beliggenhet på Solberg Øst i Ås kommune, 20 minutters gange fra Ski stasjon og Ski sentrum. Området har tidligere fungert som beitemark og dyrket mark og omgivelsene består av boligbebyggelse og friluftsområder med flotte turområder.

Vår og Bonavas ambisjon har vært å skape et godt nabolag og et godt naboskap med romslige samlingspunkter, grøntarealer og sosiale soner. Tamburløkka skal sikre mangfold og fellesskap - her er det både rom for å møte naboer samtidig som du har muligheten til å trekke deg tilbake.

En viktig del av prosjektet er etableringen av en dagligvarebutikk, som også fungerer som et naturlig samlingspunkt. Vi har lagt vekt på å bruke et begrenset antall materialer og vindusformater og å skape et prosjekt som er rolig og elegant. En fargepalett med ulik fargesetting av bygningselementer gir variasjon der hvert bygg får en egen identitet.

Foto: Gunnar Knutsen & Bonava

Relaterte prosjekter

 • Visualisering av gavlfasader i glass.

  Sandakerveien 121 - OBOS boligprosjekt under planlegging

  Ta vare på det eksisterende
  Link
 • Visualisering av prosjektets ulike bygningsvolumer i et grønt landskap.

  Elsethjordet

  Boliger med utsikt over Glomma
  Link
 • Visualisering av to verkstedbygg som møtes med et overdekket uteområde. Fasader er i mørk trekledning med vertikale vindusflater.

  Follo Museum konkurranse

  Verksteder i løvskogen
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link