Sandefjord videregående skole

Sosiale møteplasser og kontakt med omgivelsene
 • Hvor:
  Sandefjord
 • Når:
  Startet 2017 (pågående)
 • Hva:
  • Plan og utredning
 • Oppdragsgiver:
  • Vestfold fylkeskommune
 • Samarbeidspartnere:
  • WSP Norge as
  • Dagfinn H. Jørgensen as
  • Asplan Viak as
 • Størrelse:
  35000m2
Illustrasjon som viser situasjonen og muligheter.

Sandefjord videregående skole er Norges største skole med 2 100 elever og 350 ansatte. Den eldste delen av bygningsmassen er fra 1950-tallet, men skolen har blitt bygget på i flere omganger. Skolen har et variert studietilbud med både yrkesfaglig og studiespesialiserende studieretninger.

Sandefjord VGS har hatt problemer knyttet til plassmangel og dårlig standard på tekniske anlegg. I tillegg har sosiale soner, møteplasser og kontakt med omgivelsene rundt vært mangelfull.

Arkitektskap deltok i et mulighetsstudie der vi har sett på muligheten for oppgradering av tekniske anlegg, samt ombygging og utvidelse av dagens lokaler.

Tre ulike alternativer med forskjellige kostnadsrammer og forutsetninger ble utarbeidet for å finne mulige retninger for utviklingen av skolen. Løsningene ble tilpasset skolens studietilbud og spesifikke ønsker, men med fokus på en generalitet og fleksibilitet som kan møte fremtidige endringer i elevgruppen og skolens pedagogiske modeller.

Prosjektet hadde høye miljøambisjoner og ble klassifisert som breeam excellent.

Relaterte prosjekter

 • Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

  Engene dynamittfabrikk

  Se fremtid i fredning
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link
 • Visualisering fra fugleperspektiv.

  Kløftaløkka

  Knutepunktsutvikling på Kløfta
  Link