Sandakerveien 121 - OBOS boligprosjekt under planlegging

Ta vare på det eksisterende
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2021
 • Hva:
  • Transformasjon
  • Plan og utredning
 • Oppdragsgiver:
  • Veidekke Eiendom as
 • Størrelse:
  11400m2
  140 Leiligheter og næringsareal.
Visualisering av gavlfasader i glass.

Schibsteds trykkerihaller i Nydalen blir fraflyttet i 2024 og vi ble bedt om å se på mulighetene av å transformere de store, flotte hallene til boligformål. Hallene er vurdert av Byantikvaren og man ønsker en bevaring av frontfasader, tak/volum og «bastioner» mot Sandakerveien.

Vårt forslag baserer seg på at disse elementene videreføres og at mest mulig av eksisterende bærekonstruksjon konstruksjon beholdes i et transfomasjonsprosjekt. Målet er å gjenbruke store deler av fasadematerialene.

Første etasje i hallene samt deler av underetasje skal inneholde nærings- og fellesfunksjoner som betjener beboere og blir et tilskudd til nærområdet. Rommet mellom hallene blir et stort, grønt uteareal med adkomster til leilighetene, skjermet for støy og trafikk, møblert og beplantet.

Ny boliger anlegges i 4 etasjer med nye dekker anlagt på eksiterende konstruksjon. Fasadeliv trekkes inn, mens balkongliv ligger i dagens fasadeliv.

Relaterte prosjekter

 • Foto av solfylt fasade med glassbalkonger.

  Oppsal senter

  Ny møteplass på Oppsal torg
  Link
 • Digital skisse av volumoppbygging av ulike funksjoner.

  Ranheim senterområde

  Et levende senter på Ranheim
  Link
 • Visualisering av prosjektets utforming, med grøntområder og et lekent landskap.

  Nordahl Brunsgate 2

  50-tallsblokker med fremtidsvisjoner
  Link
 • Visualisering av indre grønt gårdsrom med fasader i ulike farger, frodig landskap og møteplasser.

  Cecilienborg

  Indre grønt gårdsrom
  Link