Restad gård

Villa Hehrne
 • Hvor:
  Vänersborg, Sverige
 • Når:
  2015—2016
 • Hva:
  • Eksisterende bygg
  • Interiør og møbel
  • Transformasjon
 • Oppdragsgiver:
  • Restad Gård / Niclas Berg Fastigheter AB
 • Samarbeidspartnere:
  • Designated v. Paul Amble
  • Lightbureau
Bilde fra prosjekt

Restad gård ligger vakkert til ned mot Göta älv. Fra 1590-tallet frem til 1700- tallet var Restad en herregård, deretter sommerbosted for en rekke landshøvdinger. Fra 1905 ble Vänersborgs hospital og psykiatriske asyl opprettet. Senere ble området omgjort til ulike håndverks- og hotellfunksjoner. På 2000-tallet huset det Sveriges største flyktningmottak.

"Kulturhistorisk legger man i dag stor vekt på å bevare samlede miljø der bygg og omgivende miljøkomponenter bygger et uskillbart, sammenhengende miljø som kan fortelle om tidligere tiders næringsliv, sosiale forhold, arbeidsmiljø, byggeskikk og estetiske ideal"

Oppgaven bestod i å rehabilitere og endre den eksisterende overlegevillaen fra 1929 til et moderne besøks-, gjeste- og konferansesenter. Enkelte planendringer ble utført, eksisterende uutnyttede rom ble revitalisert, med de beste av materialer. Nye tapeter med referanser til stedets historikk og ny belysning ble designet. Redesign og rehabilitering av møbler som sto i villaen var et viktig element, og det håndverksmessige arbeidet ble utført av møbelsnekker og tapetsermester på området.

Prosjektering for fremtidig bygging ble utført på Hotell Hehrne, et tidligere 50-talls sykepleierinternat, basseng i Göta älv for svømmekurs, en mosjonsløype på området med reflekterende belysning ved bruk av eksisterende lysmaster, og tilretteleggelse av små kolonihager.

Planen var at familier fra Vänersborg og flyktningfamilier fikk bruke området til å dyrke egen mat, som senere skulle benyttes til felles matkurs.

Ett veksthus over en tidligere teglstensbygning ble prosjektert. I teglstensbygget ble kjøkken og toaletter plassert, mens det i glassoverbygget skulle være et sted for matproduksjon fra ulike kulturer og et klimatisert bygg for vekst på vinteren.

Foto: Fin Serck-Hanssen. Prosjekt utført av Kaels Studio

Relaterte prosjekter

 • Bilde fra prosjekt

  SMFB reklamebyrå

  Gamle Hotell Augustin
  Link
 • Bilde fra prosjekt

  Bjerregårds gate 29

  Veien til hjem i farge
  Link
 • Fin Serck-Hanssen. Prosjekt utført av Kaels Studio

  Nytt nasjonalmuseum

  "Back of House"
  Link
 • Historisk foto av bygning 3, fra bakkenivå.

  Bygning 3

  Dype historiske røtter
  Link