Rambekkmoen

Attraktive boliger ved Mjøsa
 • Hvor:
  Gjøvik
 • Når:
  Startet 2022 (pågående)
 • Hva:
  • Nybygg
  • Uteområder
 • Oppdragsgiver:
  • M.Fjeld utvikling as
 • Størrelse:
  7300m2
  90 Leiligheter
Visualisering som viser vinterdag med ulike bygningsvolumer i lys puss og rød tegl.

Tomteområdet ligger like sør for Gjøvik sentrum med Mjøsa 130m unna i øst.

Den er relativt flat, ca 60m bred og 100m lang, på totalt 6,1 mål. Rambekkmoen går langs vestsiden av tomten og det ligger bebyggelse på øst og nordsiden av tomten. Bebyggelsen inntil tomten i øst består av tre bygg på 4 etasjer og det er mulig for utsikt mellom byggene. Tomten er mer åpen i sør hvor det er fin utsikt mot Mjøsa.

Det er åpent mot sør, hvor det ligger en kommunal parkeringsplass på 1,5 mål som er tilknyttet Mjøspromenaden med flere gangforbindelser.

Gode gang- og sykkelforbindelser til både sentrum og NTNU, samt gode bussforbindelser til sentrum. Konseptet er å dele bebyggelsen i fem volumer, hvor de tre bygningene på østsiden av tomten er vendt mot sørvest for å optimalisere solforhold. Bygningene er i tillegg plassert slik at de utnytter utsikten mot Mjøsa der det er mulig. De tre byggene forholder seg til naboen i øst i uttrykk og størrelse. På den vestre delen er av tomten er det plassert to lameller som er vestvendt og ligger langs med veien. Denne plasseringen utnytter tomtens bredde, samtidig som det bidrar til å skjerme og privatisere utearealene. Mellom bygningene etableres felles utearealer som møbleres og beplantes for ulik bruk, lek/opphold og dyrkning. Kjørbar gangvei frem til innganger utvides for oppstillingsplass for redningsbil.

Relaterte prosjekter

 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link
 • Visualisering fra fugleperspektiv.

  Kløftaløkka

  Knutepunktsutvikling på Kløfta
  Link
 • Situasjonsplan. Bygningsvolumer omkranset av grønne utearealer.

  Gartnerløkka

  Moderne boliger og urban dyrking
  Link