Rambekkmoen

Attraktive boliger ved Mjøsa
 • Hvor:
  Gjøvik
 • Når:
  Startet 2022 (pågående)
 • Hva:
  • Nybygg
  • Uteområder
 • Oppdragsgiver:
  • M.Fjeld utvikling as
 • Størrelse:
  7300m2
  90 Leiligheter
Visualisering som viser vinterdag med ulike bygningsvolumer i lys puss og rød tegl.

Tomteområdet ligger like sør for Gjøvik sentrum med Mjøsa 130m unna i øst.

Tomten er relativt flat, ca 60 m bred og 100 m lang, på totalt 6,1 mål. Rambekkmoen går langs vestsiden av tomten og det ligger bebyggelse på øst og nordsiden av tomten. Bebyggelsen inntil tomten i øst består av tre bygg på 4 etasjer og det er mulig for utsikt mellom byggene. Tomten er mer åpen i sør hvor det er fin utsikt mot Mjøsa.

Det er åpent mot sør, hvor det ligger en kommunal parkeringsplass på 1,5 mål som er tilknyttet Mjøspromenaden med flere gangforbindelser.

Tomten har gode gang- og sykkelforbindelser til både sentrum og NTNU, samt gode bussforbindelser til sentrum. Konseptet er å dele bebyggelsen i fem volumer, hvor de tre bygningene på østsiden av tomten er vendt mot sørvest for å optimalisere solforhold. Bygningene er i tillegg plassert slik at de utnytter utsikten mot Mjøsa der det er mulig. De tre byggene forholder seg til naboen i øst i uttrykk og størrelse. På den vestre delen er av tomten er det plassert to lameller som er vestvendt og ligger langs med veien. Denne plasseringen utnytter tomtens bredde, samtidig som det bidrar til å skjerme og privatisere utearealene. Mellom bygningene etableres felles utearealer som møbleres og beplantes for ulik bruk, lek/opphold og dyrkning. Kjørbar gangvei frem til innganger utvides for oppstillingsplass for redningsbil.

Relaterte prosjekter

 • Illustrasjon av middelalderparken

  Middelalderparken

  Kulturarvsted og bydelspark
  Link
 • Fin Serck-Hanssen. Prosjekt utført av Kaels Studio

  Nytt nasjonalmuseum

  "Back of House"
  Link
 • Foto av solfylt fasade med glassbalkonger.

  Oppsal senter

  Ny møteplass på Oppsal torg
  Link
 • Fotografi en vinterdag av byggets fasade.

  Jordal klubbhus og tribune

  Klar bane for klubbhus
  Link