Rådhusplassen

Lyset i Oslo
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  1993—1999
 • Hva:
  • Plan og utredning
  • Uteområder
  • Samferdsel
 • Oppdragsgiver:
  • Park- og idrettsvesenet Statens vegvesen Oslo Sporveier
 • Samarbeidspartner:
  • 13.3 landskapsarkitekter Norconsult
Produktdetalj fokus. Kveldsfoto av Rådhusplassen med fokus på stolpelamper tatt fra gateplan.

Viktige premisser for utformingen av Rådhusplassen er omleggingen av vei- og trikketraseene i Vika, samt møtet mellom den nye plassen og de eksisterende omkringliggende anleggene. De fyldige granitthellene skaper en sammenbindende, rolig flate. Holdeplasser,trikkemaster, belysning, pullerter og flaggstenger er designet for byrommet og gir tydlige ledelinjer og referansepunkter. Arkitektskap AS ble i 1996 tildelt Kulturministerens designpris for god design på trikkemastene. Prosjektet er utført i samarbeid med 13.3 landskapsarkitekter og byggeledelse ved Norconsult.

Relaterte prosjekter

 • Foto av Steinrommet på Rådhuset, Marmorstativet med påmontert informasjonskjerm og Oslo-logo i gullfolie

  Skjermstativ

  Marmorstativ i Storsteinrommet
  Link
 • Visualisering som viser et snitt gjennom prosjektet.

  Løren Stasjon parallelloppdrag 1

  Lysinnslipp under bakken
  Link
 • Detaljfoto av sittebenk av betong og tre.

  Foss videregående skole

  Velkommen trinnfritt inn
  Link
 • Foto av rødt rom, gjennomfarget av rødt filter og sollys.

  Regnbueinstallasjon

  Farget tilværelse
  Link