Permanenten

Nytt tak på Permanenten
 • Hvor:
  Bergen
 • Når:
  2014—2016
 • Hva:
  • Eksisterende bygg
 • Oppdragsgiver:
  • Bergen Kommune, Etat for utbygging
 • Samarbeidspartner:
  • WSP Norge as
 • Størrelse:
  1300m2
Foto av materialmøte mellom tegl, takstein og kobbertekking.

Permanenten i Bergen sentrum, også kalt Kode 1 er et museumsbygg fra 1897 tegnet av arkitekt Henry Bucher. Permanenten er en monumental bygning i italiensk nyrenessanse med fasader i forblendingsstein med hugd naturlig stein i de artikulerende ledd. Taket er i hovedsak et saltak i u-form tekket med skifer. Inn mot gårdsrommet ble taket på de ene siden hevet og tekket med falsede stålplater på 90-tallet. I midtre del av bygget er det pyramidetak med glass over hovedtrapperommet.

Taket var i svært dårlig forfatning med mange midlertidige reparasjoner og med fare for nedfall av skifer ned på fortau. Rehabiliteringen har omfattet utbedring av råteskader i takkonstruksjonen, omlegging av skifertaket. Alle blikkenslagerarbeider som ny falset tekking, beslag, renner og nedløp er utført i kobber. En rekke nyere vinduer og overlyskupler på taket er fjernet, vinduer i fasaden er istandsatt og malt, fasaden er vasket, dårlig murstein er skiftet ut og det er utført steinreparasjoner på fasadeelementer i naturstein. Spirene og glasstaket over trappehallen er restaurert.

Relaterte prosjekter

 • Foto av et rom før restaurering. Tømmervegger og murt tegl. Hvit dør uten karmer midt i bildet.

  Danckert Krohn

  Ny kultur i gammelt hus
  Link
 • Foto tatt på kveldstid av T-baneplattform, med t-bane i full fart. Mennesker i bevegelse på plattformen som er godt belyst.

  Forskningsparken stasjon

  Forbindelse
  Link
 • Fasadeillustrasjon som viser detaljering av taklandskapet.

  Johanneskirken i Bergen

  På Bergens tak
  Link
 • Detaljfoto av nytt kobbertekking i møte med eldre kobbertekking.

  Bodø domkirke

  Domkirkens tak
  Link