Nordahl Brunsgate 2

50-tallsblokker med fremtidsvisjoner
 • Hvor:
  Drammen
 • Når:
  2011—2012
 • Hva:
  • Nybygg
  • Eksisterende bygg
  • Uteområder
 • Oppdragsgiver:
  • Norges Eiendom og Skanska Norge i samarbeid med Futurebuilt, Enova, Husbanken og ZEB
 • Samarbeidspartnere:
  • Asplan Viak as
  • WSP Norge as
 • Størrelse:
  1150m2
Visualisering av prosjektets utforming, med grøntområder og et lekent landskap.

Området ligger i randsonen av Drammen sentrum ca 1,5 km vest for Bragenes torg. Konkurranseområdet er et tidstypisk blokkområde fra 1950-tallet bestående av 6 boligblokker bevist plassert i vifteform i forhold til lys, sol og luft. Der er store plenområder med noen trær av ulik størrelse. Planområdet blir fornyet med et tydelig grensesnitt mellom offentlige, halvprivate og private rom. Det fortettes med utgangspunkt i å skape gode og intime halvprivate uterom for sosialt samvær. Fortetting i sentrumsnære områder gir gode muligheter for bærekraftige løsninger.

På bygningene foreslåes det å rive toppetasje, mens resten av bygningen enigieffektiviseres. Leilighetene omorganiseres slik at ønsket variasjon i leilighetsstørrelsen oppnås. Leilighetene nås hovedsakelig fra altanganger som også fungerer som halvprivate uterom.

Det blir gjort grundige studier på hvordan man med aktive og passive tiltak kan klare å oppnå krav til passivhusstandard.

Relaterte prosjekter

 • Situasjonsplan. Bygningsvolumer omkranset av grønne utearealer.

  Gartnerløkka

  Moderne boliger og urban dyrking
  Link
 • Foto av sentral trapp i Oslo Rådhus møteromssenter.

  Oslo Rådhus møteromssenter

  Oslos felles møterom
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link