Nationaltheatret Kollektivknutepunkt

Reiselyst
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2003—2005
 • Hva:
  • Uteområder
  • Samferdsel
 • Oppdragsgiver:
  • Statens vegvesen region øst
 • Samarbeidspartner:
  • SWECO
Fugleperspektiv av rundkjøring.

Byggeplanen for Nationaltheatret kollektivknutepunkt omfatter utforming av holdeplasser for buss og trikk, fortau, plass- og gateutforming, i tillegg til elementdesign i området.

De største designmessige utfordringene har ligget i å ta hensyn til delområders visuelle særtrekk og praktiske behov, samtidig som helheten og de sammenbindende linjene ivaretas. Vår målsetting har vært å skape et godt lesbart trafikkmønster med tydelige linjeføringer for hjul- og skinnegående trafikk, samtidig som byens uterom føres over hovedtrafikkårene med visuell tyngde og på fotgjengernes premisser. Holdeplasser og fortau er opparbeidet slik at belegningsprinsipper og ferdigdesignede elementer som reklamefinansierte letak, knytter sammenheng til resten av byen.

Nationaltheatrets egenart tydeliggjøres gjennom stedstilpassede løsninger.

Materialbruken i prosjektet tydeliggjør overgangen mellom Ring 1 og gatenettet i indre by.

Gatebelysning/ holdeplassbelysning ble inkorporert i konseptet rundt den kunstneriske utsmykkingen av rundkjøringen i samarbeid med kunstner Viel Bjerkeseth Andersen.

Relaterte prosjekter

 • Visualisering av vann, sittelandskap og ulike bygningsvolumer med trekledning.

  Brueland Sandnes

  Sømløs overgang
  Link
 • Visualisering som viser et snitt gjennom prosjektet.

  Løren Stasjon parallelloppdrag 1

  Lysinnslipp under bakken
  Link
 • Situasjonskart som illustrerer situasjonen og prosjektområdet.

  Dikemark mulighetsstudie

  Dikemarks unike kvaliteter
  Link
 • Foto av brua i kveldssol med to syklende personer.

  Mailand bru

  Landemerke
  Link