Nationaltheatret Belysning

Lysring i kryss
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2003—2005
 • Hva:
  • Plan og utredning
  • Uteområder
 • Oppdragsgiver:
  • Statens vegvesen region øst
 • Samarbeidspartnere:
  • Viel Bjerkeseth Andersen
  • Sweco Grøner as
  • Thor Lightning Philips
Foto av lysinstallasjon under himmel.

Innenfor premisser lagt av Hovedstadsaksjonen, og i nært samarbeid med Friluftsetaten i Oslo samt kunstner Viel Bjerkeseth Andersen ble det foreslått belysningskonsept. For strekningen Drammensveien fra 7. juni plassen, til Nationaltheatrets inngangsparti ved Stortingsgaten ble gatebelysning / holdeplassbelysnng inkorporert i konseptet rundt den kunstneriske utsmykningen av rundkjøringen. Ferdige resultat består av KLmaster, påmontert Kjøbenhavnarmatur fra Philips, trukket ut fra veiskulder for å åpne opp området, og stramme opp linjeføringen på armaturene. På denne måten er doble wirestrekk og doble masterekker unngått. Armaturene er bestykket med 250W høytrykksnatrium og fargetemperaturen står som komplemenret til Lysringen i rundkjøringen. Lysring består av fagverk, RGB-LED, akrylplater pålimt speilfolie og rasterpapir.

Relaterte prosjekter

 • Foto av båthallens glassfasade

  Båthallen

  Kystkultur, tradisjonsbåter og arkeologiske funn under samme tak
  Link
 • Foto av rødt rom, gjennomfarget av rødt filter og sollys.

  Regnbueinstallasjon

  Farget tilværelse
  Link
 • Produktdetalj fokus. Kveldsfoto av Rådhusplassen med fokus på stolpelamper tatt fra gateplan.

  Rådhusplassen

  Lyset i Oslo
  Link
 • Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

  Engene dynamittfabrikk

  Se fremtid i fredning
  Link