Mosjøen VGS

Læring i fokus
 • Hvor:
  Mosjøen
 • Når:
  2019
 • Hva:
  • Plan og utredning
 • Oppdragsgiver:
  • Nordland fylkeskommune
 • Samarbeidspartnere:
  • Rambøll as
  • OPAK
 • Størrelse:
  16400m2
Illustrasjon som viser situasjonen og mulighetene som studeres.

Mosjøen videregående skole er i dag fordelt på tre studiesteder, og består av bygninger av ulik alder, funksjonalitet og standard. Skolen tilbyr studieprogram for studiespesialisering, yrkesfag og naturbruk. Samlet sett har ikke skolen tilstrekkelig med areal for å dekke behovet ved de ulike studieretningene. Arkitektskap har deltatt i et mulighetsstudie som søker en fremtidig løsning der skolens enheter samlokaliseres på egen tomt, og / eller på den gamle ungdomskoletomten på Kippermoen. Mulighetsstudiet ser på seks ulike alternativer der målet er å finne løsningen som gir best undervisning, og som er mest kostnadseffektivt. Løsningen skal videre gi et helhetlig opplæringstilbud til elevene, styrke fagmiljøet og skolens ledelse, samt bidra til en effektiv ressursutnyttelse.

Mulighetsstudiet skal danne et grundig og oversiktlig beslutningsunderlag for videre skisseprosjekt og regulering. 

Relaterte prosjekter

 • Fotografi en vinterdag av byggets fasade.

  Jordal klubbhus og tribune

  Klar bane for klubbhus
  Link
 • Illustrasjon som viser situasjonen og muligheter.

  Sandefjord videregående skole

  Sosiale møteplasser og kontakt med omgivelsene
  Link
 • Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

  Engene dynamittfabrikk

  Se fremtid i fredning
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link