Middelalderparken

Kulturarvsted og bydelspark
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  Startet 2018 (pågående)
 • Hva:
  • Uteområder
 • Oppdragsgiver:
  • Oslo kommune Kulturetaten
 • Samarbeidspartnere:
  • Asplan Viak as
  • WSP Norge as
  • Kulturminnehjelp as
Illustrasjon av middelalderparken

Midt i Oslos største byutviklingsområde, mellom Gamlebyen og Grønland, Bjørvika og Grønlikaia, ligger Middelalderparken. Parken er et av de viktigste historiske stedene i byen, og ble Oslos tusenårssted i år 2000. I tillegg er parken et sentralt rekreasjonsområde i Gamlebyen og en viktig møteplass i et område med store demografiske forskjeller.

Den nyetablerte kulverten for Follobanen har gjort det mulig å skape et sammenhengende kulturarvsted fra ruinene av Korskirken, Olavsklosteret og Hallvardskatedralen via Oslo gate til Bispeborgen, Kongsgården, Mariakirken og sjøen. Visuelt er Akershus festning og Hovedøya forbundet med parken via åpne siktsektorer.

«Parkens to hovedformål er å være formidlingssted for Oslos tidligste historie, og å være nærpark for beboere og kontorer i Gamlebyen og Bjørvika. Aktivitet tilknyttet parkens historiske dimensjon har hatt høyeste prioritet ved valg av løsninger og funksjoner som skal ha plass i parken. Parkens hovedgrep er gjenskapingen av det historiske terrenget som en stor åpen gresskledt flate, som markerer annerledeshet og kontrast til den omkringliggende tette byen» (fra planbeskrivelsen til overordnet landskapsplan for Middelalderparken).

Arkitektskap har siden 2018 vært engasjert av Kulturetaten (KUL) for arbeid med utviklingsplan, med idéinnspill og prosjektering av ulike gjenskaping- og formidlingstiltak i Middelalderparken i Oslo. Dette har inkludert forslag til plassering av tiltak, utforming og materialbruk. Siden 2022 har Arkitektskap gjennom rammeavtale med KUL hatt ansvar for koordinering og rammesøknad for alle tiltakene innenfor parken. Arbeidet skal videreføres med detaljprosjektering i 2024-2025.

Som et av flere tiltak oppføres det en brygge med sjøboder ved Vannspeilet. Byggingen etableres som et formidlingsprosjekt der den immaterielle kulturarven og middelalderens lafteteknikker er i fokus.

Relaterte prosjekter

 • Foto av solfylt fasade med glassbalkonger.

  Oppsal senter

  Ny møteplass på Oppsal torg
  Link
 • Visualisering som viser vinterdag med ulike bygningsvolumer i lys puss og rød tegl.

  Rambekkmoen

  Attraktive boliger ved Mjøsa
  Link
 • Fotografi en vinterdag av byggets fasade.

  Jordal klubbhus og tribune

  Klar bane for klubbhus
  Link
 • Render som viser kveldssituasjon og måten huset ligger i landskapet.

  Domkirkeodden konkurranse

  HAM*
  Link