Løvenskiold terrasse

Boliger i skrått terreng
 • Hvor:
  Kongsvinger
 • Når:
  2016—2021
 • Hva:
  • Nybygg
 • Oppdragsgiver:
  • Kongsvinger for Ø.M. Fjeld
 • Samarbeidspartner:
  • IN´By
 • Størrelse:
  7500m2
  58 Leiligheter
Visualisering fra terrasse med kveldssol. Fasade i trekledning med harmonisk fasadebelysning.

Eiendommen ligger i et etablert boligområde på Kongsvingers østside med vid utsikt over byen og Glomma. Omgivelsene består av småhusbebyggelse i sør og noe tyngre bebyggelse i nord. Tomten er utfordrende med bratt skrånende terreng. Prosjektet består av tre lameller med 19 leiligheter i hver, plassert i en svak vifteformasjon på tvers av kotene, noe som gir gode siktlinjer mellom byggene.

Grunnforholdene er krevnde med sporadiske lommer av kvikkleire som hindrer større inngrep i terrenget. Det ble etabler et fundament i form av en p-kjeller. Lamellblokkene legges på tvers og stiger med terrenget mot nord. Trapperommene er basert på en «split level» struktur med innganger på hvert halvplan. Det gjør det enklere å treffe utenforliggende terreng med nivåer og terrasser.

Foto: Rendringer laget av Rift.

Relaterte prosjekter

 • Foto av bakgård med gress og lekeplass

  Urtegata Utleierboliger

  Å bo på nedre Tøyen
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link
 • Visualisering fra fugleperspektiv.

  Kløftaløkka

  Knutepunktsutvikling på Kløfta
  Link