Løren Stasjon parallelloppdrag 2

25 meter under bakken
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2012
 • Hva:
  • Samferdsel
 • Oppdragsgiver:
  • Kollektivtransportproduksjon as (KTP)
Rendring av rulletrapper til t-banestasjon med stort lysinnslipp. Flater i betong, tre og glass slik at naturen slipper gjennom.

T-banestasjonen planlegges som en fjellhall med to adkomster, en i øst langs Peter Møllers vei, og en i vest langs Gildevangen og regulert gangvei. Plassering av toghallen 22-26 meter under bakkeplan gir store utfordringer knyttet til kommunikasjonslinjenes leselighet og evakueringssituasjon. Forslaget fokuserer på å skape gode siktlinjer, lesbarhet, dagslystilgang og gode visuelle og romlige sammenhenger. Ønsket er å skape en åpen og godt lesbar stasjon som fremstår som trygg og innbydende for de reisende. Den dyptliggende plasseringen setter store krav til rømningssikkerhet og overordnet brannkonsept. Ventilasjon og røyksjaktkanaler er plassert slik at de gir mulighet for å samle kommunikasjonsarealer for de reisende på en god måte.Enhetlig materialbruk og arkitektonisk uttrykk i og rundt stasjonens ulike innganger gir stasjonen en tydelig visuell identitet, som er til orienterende hjelp for de reisende. Hovedmaterialer er betong utført med ulik grad av rå og forfinede overflater, samt glass i store formater med trykk på utvalgte flater.

Foto: +UNO arquitectura

Relaterte prosjekter

 • Digital skisse av volumoppbygging av ulike funksjoner.

  Ranheim senterområde

  Et levende senter på Ranheim
  Link
 • Foto av stort rødt tak delvis transparent og delvis tett.

  Lørenskog sentrum bussterminal

  Rødt knutepunkt
  Link
 • Visualisering av nattsituasjon, inngang til t-banestasjon som en del av landskapet.

  Tøyen T-banestasjon parallelloppdrag

  Dykke under landskapet
  Link
 • Visualisering som viser et snitt gjennom prosjektet.

  Løren Stasjon parallelloppdrag 1

  Lysinnslipp under bakken
  Link