Løren Stasjon parallelloppdrag 1

Lysinnslipp under bakken
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2012
 • Hva:
  • Samferdsel
 • Oppdragsgiver:
  • Kollektivtransportproduksjon as (KTP)
Visualisering som viser et snitt gjennom prosjektet.

T-banestasjonen på Løren i Oslo planlegges med to adkomster, en i øst langs Peter Møllers vei, og en i vest langs Gildevangen og regulert gangvei. Stasjonshallen var i dette første parallelloppdraget planlagt som et rektangulært rom 15-17 meter under bakkeplan. Dominerende i stasjonshallen er de midtstilte søylene som bærer boligene over stasjonen samt den store rampekonstruksjonen mot hallens vestre side. Rampene er en forutsetning for at stasjonen skal være selvevakuerende. Forslaget fokuserer på å skape gode siktlinjer, lesbarhet, dagslystilgang og gode visuelle og romlige sammenhenger. Ønsket er å skape en åpen og godt lesbar stasjon som fremstår som trygg og innbydende for de reisende. Hovedelementer i forslaget er utformingen av rampekonstruksjonen på den vestre siden av hallen og den åpne vertikale adkomsten mot øst. Dagslys bringes ned til rampenes krysningspunkt fra overlyskonstruksjon i ovenforliggende bolig-område og til stasjonshallen gjennom slisser i vestibylebyggets tak. Enhetlig materialbruk og arkitektonisk uttrykk i og rundt stasjonens ulike innganger gir stasjonen en tydelig visuell identitet, som er til orienterende hjelp for de reisende. Hovedmaterialer er betong utført med ulik grad av rå og forfinede overflater, stål, samt glass i store formater.

Foto: +UNO arquitectura

Relaterte prosjekter

 • Visualisering av to verkstedbygg som møtes med et overdekket uteområde. Fasader er i mørk trekledning med vertikale vindusflater.

  Follo Museum konkurranse

  Verksteder i løvskogen
  Link
 • Rendring av rulletrapper til t-banestasjon med stort lysinnslipp. Flater i betong, tre og glass slik at naturen slipper gjennom.

  Løren Stasjon parallelloppdrag 2

  25 meter under bakken
  Link
 • Foto av stort rødt tak delvis transparent og delvis tett.

  Lørenskog sentrum bussterminal

  Rødt knutepunkt
  Link
 • Visualisering av nattsituasjon, inngang til t-banestasjon som en del av landskapet.

  Tøyen T-banestasjon parallelloppdrag

  Dykke under landskapet
  Link