Klosterenga Økologiboliger

Solfangeren
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  1998—2000
 • Hva:
  • Nybygg
 • Oppdragsgivere:
  • USBL
  • Veidekke ASA
 • Størrelse:
  3100m2
  35 Leiligheter
Foto av blokk B, og forholdet til bygget i nærheten. Fasade med mange vinduer og balkonger i to soner. Grønne trær i forgrunn.

Prosjektet er en av 3 blokker i Klosterenga-prosjektet, som ble utarbeidet i samarbeid med Arkitektkontoret GASA as, fra skisseprosjekt til ferdig bygg. Prosjektet inngikk i det europeiske forskningsprosjekt EHEN (European Housing Ecology Network) og mottok støtte fra EU til forskning og utvikling av alternativ energi. I tillegg har prosjektet mottatt støtte fra en rekke norske institusjoner.

Bygningskroppen er utformet som en solfanger med både aktive og passive systemer. Planen er basert på temperatursoner hvor de rommene med behov for stabil varme ligger sentralt i bygningskroppen og rommene som kan være kjøligere ligger mot nord. Rom som kan ta variasjoner i temperatur er lagt mot syd. Denne organiseringen gir besparelser i energibruk. Nordfasaden er bygget i bærende tegl med relativt små åpninger, mens sydfasaden er en dobbel galssfasade med 30 cm mellomrom som virker som en solfanger og er del av den naturlige ventilering av leilighetene. Kjernen med de varme rommene virker som en temperaturutjevner.

Det er en aktiv vannsolfanger på taket og det er biologisk rensing av gråvann i gårdsrommet. Både materialevalg og byggeprosess er gjennomført ut fra prinsipper om miljøvennlig byggeri.

Prosjektet ble tildelt Oslo bys arkitekturpris, hederlig omtale i 2005.

Relaterte prosjekter

 • Visualisering som viser vinterdag med ulike bygningsvolumer i lys puss og rød tegl.

  Rambekkmoen

  Attraktive boliger ved Mjøsa
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link
 • Visualisering fra fugleperspektiv.

  Kløftaløkka

  Knutepunktsutvikling på Kløfta
  Link