Kløftaløkka

Knutepunktsutvikling på Kløfta
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  Startet 2016 (pågående)
 • Hva:
  • Plan og utredning
  • Uteområder
  • Nybygg
 • Oppdragsgiver:
  • Bane NOR Eiendom
 • Samarbeidspartner:
  • Sweco Norge as
 • Størrelse:
  2200m2
Visualisering fra fugleperspektiv.

I 2016 vant Arkitektskap parallelloppdraget for utbygging av boliger på Kløftaløkka. Vi ble engasjert videre for skisseprosjekt og detaljregulering. Planforslaget forventes lagt ut til offentlig ettersyn 4. kvartal 2022.

Planområdet ligger sentralt rett sør for Kløfta stasjon. Tomtens form og nærhet til Trondheimsvegen i vest og jernbanen i øst, er premissgiver for plassering og bebyggelsestruktur. For å oppnå solrike og støyskjermede uteoppholdsarealer mot vest, er prosjektet utformet som 9 bygningsvolumer i en sammenhengende rekke i varierende høyder fra 3 til 5 etasjer. Høydene er lavest i nord sett i sammenheng med den bevaringsverdige Finsengård i vest og mot småhusbebyggelsen i sør. Sprang i fasadene korresponderer med variasjonene i byggehøyder og bruk av tegl og panel i ulike farger skaper ytterligere variasjon i prosjektet. Alle leiligheter har balkong, takterrasse eller uteplass mot vest eller sør.

I tillegg til de støyskjermede utearealene vest for bebyggelsen vil det bli store, grønne arealer som kan benyttes for lek, opphold og rekreasjon i nord og øst. I tilknytning til utearealene, blir det et felleslokale som skal fungere som et samlingspunkt og kunne leies av beboere. Bebyggelsen har to passasjer i to etasjers høyde og trapperommene er gjennomgående slik at alle beboere får lett tilgang til felleslokalet og alle utearealene.

Relaterte prosjekter

 • Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

  Engene dynamittfabrikk

  Se fremtid i fredning
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link
 • Situasjonsplan. Bygningsvolumer omkranset av grønne utearealer.

  Gartnerløkka

  Moderne boliger og urban dyrking
  Link