Kirkeristen

Livreddende førstehjelp
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  Startet 2020 (pågående)
 • Hva:
  • Eksisterende bygg
 • Oppdragsgiver:
  • Oslo kommune Kulturetaten
 • Samarbeidspartnere:
  • WSP Norge as
  • Dagfinn H. Jørgensen as
  • Asplan Viak as
  • Rambøll as
  • Siv.ing. Hans Petter Jensen as
  • Bjørbekk & Lindheim as
Historisk fotografi av basarene fra 1938

Kirkeristen ligger sentralt i Oslo sentrum i direkte tilknytning til Oslo Domkirke. Anlegget er bygget i perioden 1840-1976, tegnet av arkitekt Christian H. Grosch. Bygningen ble fredet allerede i 1927.

Anlegget huset opprinnelig slagterboder mot Karls Johans gate og Dronningensgate, Utsalgsboder for blant annet blomster mot domkirken og brannvakt med slange-tårn mot sørvest.

I dag huser bygningene blant annet kontorer, restauranter, butikker og kunstner-atelieer.

Anlegget bærer preg av manglende vedlikehold, i tillegg til at anlegget har pågående setninger og radonproblematikk. Forprosjektet bestod derfor hovedsaklig av å prosjektere løsning for refundamentering, tiltak for radonreduksjon og istandsetting. For å forstå hva som skjer i bygningsmassen, ble det foretatt en omfattende analyse basert på innhentet materiale som punktsky, nevilleringer, innhenting av originale tegninger i byarkivet, alle tidligere saker hos PBE og gamle bilder mm.

I analysene kom det frem at anlegget er bygget på fundamentene til den opprinnelige kirkegårdsmuren, at anlegget ble utvidet og påbygget i til sammen 5 hovedetapper med bevilgninger fra Oslo kommune i 1840, 1846, 1847, 1855, 1858.

Nasjonalbiblioteket: «Femtiaars-Beretning om Christiania Kommune for aarene 1837-1886», sidene 154, 158, 406 og 407(digitale sider: 164,168,416,417)

I tillegg er deler av bygningen blitt ombygget og fundamentert på NSB-tunnel i 1974.

Det ble da avdekket av spesielt møtepunkter mellom byggetrinn er utsatt og har omfattende skader.

I forprosjektet var også strakstiltak for radon inkludert. Prosjekteringsgruppen avdekket behov for HMS-tiltak av fasader, da tilstanden flere steder var av en slik art at det kunne være fare for nedfall av tegl, puss mm.

I 2021 har det derfor blitt gjennomfør omfattende sikringstiltak med blant annet fjerning av løse fuger, puss og tegl, understøttende konstruksjoner og spesiallaget sikringsnett. I tillegg er vinduene i tårnet demontert for restaurering, da flere av disse hadde kritiske skader. Disse er planlagt tilbakestilt i restaurert stand i løpte av 2022.

Sikringsarbeider er ikke ferdigstilt, men vil fortsette i 2022. Det har ikke vært mulig å få kontroll på alle fasadearealer innenfor bevilgede midler i 2021, men forventes ferdigstilt i 2022.

Arbeider med sikringstiltak må ses på som midlertidige, da det er pågående utvikling av skader i alle bygningsdeler, og kontroll av disse må pågå kontinuerlig frem til anlegget fundamenteres og restaureres.

Relaterte prosjekter

 • Foto av Musikkens Hus hovedinngang. Sort port i teglfasade.

  Cafe MIR & Lufthavna

  Nytt liv i musikkens hus
  Link
 • Foto av bunke med rapporter, en bunke med hvite kataloger og en bunke med grønne kataloger oppstilt på podium.

  Verneplaner og kulturmiljøregistrering

  Kulturminneregistrering av kulturmiljøer
  Link
 • Historisk foto av idrettstevne. Tre løpere med klubbhuset i bakgrunnen.

  Jordal klubbhus og tribune

  Klar bane for klubbhus
  Link
 • Situasjonskart som illustrerer situasjonen og prosjektområdet.

  Dikemark mulighetsstudie

  Dikemarks unike kvaliteter
  Link