Ingierstrand hovedrestaurant

Et modernistisk ikon
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2009—2013
 • Hva:
  • Eksisterende bygg
 • Oppdragsgiver:
  • Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
 • Samarbeidspartner:
  • WSP Norge as
 • Størrelse:
  1075m2
Foto av inngangsparti med utsikt mot vann og natur.

Bygningen er fra 1934 og er tegnet av arkitekten Schiestad og Moestue.
Restaureringen ble påbegynt i 2009 for hovedrestauranten. Arkitektskap har prosjektert for oppgradering til gjeldende UU-krav, nytt storkjøkken, etablering av HC-toaletter samt tilbakeføring av tapte trekonstruksjoner. I tillegg har Arkitektskap prosjektert forhold knyttet til brann og akustikske løsninger som skal ivareta bygningens historiske særpreg. Arkitektskap har utarbeidet et fargekart for hele bygningens eksteriør og interiør, etter sammenstilling av alle fargeundersøkelser som er foretatt de siste årene. Disse er kontrollert opp mot fargekart fra 1930-tallet. Det ble i alt funnet 52 farger, og endelig fargekart til bruk i bygningen er 29 farger. Kontoret har også utarbeidet belysningsplan for interiør og eksteriør. For å tilfredsstille dagens UU-krav er det planlagt rampeløsninger hvor plassering og utforming av disse er gjort på en måte som ikke vil virke forstyrrende på den opprinnelige arkitekturen og atmosfæren. All planlegging og håndverksmessige arbeider gjøres i tett dialog med riksantikvaren.

Les mer om prosjektet på Oslo kommunes infoside

Se film om Ingierstrand Bad

Fellert Acoustical Ceilings AB

Foto: Tove Lauluten

Relaterte prosjekter

 • Trapp på utsiden av Akershus slott

  Akershus slott

  Om å åpne et slott
  Link
 • Visualisering fra terrasse med kveldssol. Fasade i trekledning med harmonisk fasadebelysning.

  Løvenskiold terrasse

  Boliger i skrått terreng
  Link
 • Historisk foto av stupetårnet med badeglade mennesker ventende på sin tur.

  Ingierstrand stupetårn

  Fritt svev
  Link
 • Foto av bakgård. En mann ved grønn inngangsdør. Fasade i hvit og sort trekledning i vertikal og horisontal format.

  Sognsveien 66

  Kombinert altangang med uteplasser
  Link