Gartnerløkka

Moderne boliger og urban dyrking
 • Hvor:
  Jessheim
 • Når:
  Startet 2016 (pågående)
 • Hva:
  • Nybygg
  • Plan og utredning
 • Oppdragsgiver:
  • Ø.M. Fjeld utvikling as
 • Samarbeidspartner:
  • Grindaker as
 • Størrelse:
  33500m2
  500 Boliger og barnehage.
Situasjonsplan. Bygningsvolumer omkranset av grønne utearealer.

Gartnerløkka er en av indrefiletene i Jessheim sentrum. Det skal utvikles et boligområde med høy utnyttelse en kort rusletur fra stasjonen og alle øvrige bykvaliteter Jessheim har å by på. Samtidig er det stille og usjenert med utsikt og flotte solforhold. På Gartnerløkka er alt tilrettelagt for at man kan klare seg uten bil i dagliglivet. Derfor er det de grønne uteområdene og de gående og syklende som er hovedrolleinnehaverne i bydelen. Moderne fellesskapsfunksjoner som fellesrom/bydelshus, felles veksthus, bybarnehage, sykkelverksted og bildeling vil gjøre bydelen til en sosial og inkluderende bydel. Her kan man bo i en park omgitt av parker. Tomten er en tidligere gartneritomt, som faller slakt mot vest. Oppdragiver ønsker en urban bebyggelse hvor urban dyrkning står i sentralt både på bakken og på takterrasser; et spor fra gartnerivirksomheten tas med videre i utvikling av området.

Vi vant parallelloppdrag sammen med TAG-arkitekter i 2016, da ble tomteområdet delt mellom oss. I ettertid har vi etter byggherrens ønske overtatt prosjekteringsansvaret for hele området.

Det skal totalt bygges opp mot 500 leiligheter fordelt på fire områder. Vi har arbeidet frem flere alternative løsningsforslag som underlag for regulering. Nå ligger omforent forslag nærmest ferdig regulert i Ullensaker kommune. Oppstart av forprosjekt for første byggefelt er nå igangsatt.

Relaterte prosjekter

 • Visualisering som viser vinterdag med ulike bygningsvolumer i lys puss og rød tegl.

  Rambekkmoen

  Attraktive boliger ved Mjøsa
  Link
 • Visualisering av prosjektets utforming, med grøntområder og et lekent landskap.

  Nordahl Brunsgate 2

  50-tallsblokker med fremtidsvisjoner
  Link
 • Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

  Engene dynamittfabrikk

  Se fremtid i fredning
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link