Engene dynamittfabrikk

Se fremtid i fredning
 • Hvor:
  Viken
 • Når:
  2020
 • Hva:
  • Plan og utredning
 • Oppdragsgiver:
  • Viken fylkeskommune
 • Samarbeidspartner:
  • Fabrica - kulturminnetjeneste as v/Morten Stige
 • Størrelse:
  Industriområde på ca. 100 daa.
Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

Dynamitt og nitroglyserinfabrikk som ble etablert i 1875 og nedlagt i 1974. Fabrikken og området har stått tilnærmet ubenyttet etter 1974, flere bygninger er revet og store deler av produksjonsanlegget fjernet på grunn av forurensning fra industrivirksomheten. Hele industriområdet og de 29 gjenværende bygningene foreslås fredet.

Mulighetsstudien og tilhørende rapport inneholder en kulturhistorisk analyse av stedet og anlegget. Samtidig har den et blikk rettet fremover. Studien utforsker hvordan bygningene som er foreslått fredet best kan brukes videre og hvilket handlingsrom det er for nybygging på eiendommen uten å svekke de verdiene som ligger til grunn for fredningsforslaget. Siden oppdragets formål er å støtte fredningen har prosjektets fokus vært de langsiktige mulighetene ut fra et kulturminneperspektiv.

Studien omfattet tre ulike arealbrukskategorier; næring, bolig og hotell.

Relaterte prosjekter

 • Illustrasjon som viser situasjonen og mulighetene som studeres.

  Mosjøen VGS

  Læring i fokus
  Link
 • Kveldsfoto av karpedammen. Scenen på høyre side og dammen speiler himmelen.

  Karpedammen Akershus festning

  Karpene vender tilbake
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link