Domkirkeodden konkurranse

HAM*
 • Hvor:
  Hamar
 • Når:
  2021—2085
 • Hva:
  • Nybygg
  • Uteområder
  • Plan og utredning
 • Oppdragsgiver:
  • Anno Museum
 • Samarbeidspartnere:
  • RDAI
  • Studio Oslo Landskapsarkitektur
  • Brickvisual
 • Størrelse:
  3000m2
Render som viser kveldssituasjon og måten huset ligger i landskapet.

Ham* er en ytre hud eller fjærdrakt som skifter utseende til bestemte årstider. Det nye museumsbygget har en ham som reflekterer lyset og landskapet og derfor skifter uttrykk med årstidene.

Hamar Domkirkeodde er et levende kulturmiljø med røtter tilbake til middelalderen. Hovedelementene består av Domkirkeruinene med sitt vernebygg i glass og Storhamarloven, som er ett av Sverre Fehns hovedverk, samt samlinger av eldre trehus plassert i kulturlandskapet.

Arkitektkonkurransen omfattet å etablere et nytt bygg for utstillinger, publikumsfunksjoner og mueumsdrift, samt etablere en ny ankomssituasjonen til Domkirkeodden.

Relaterte prosjekter

 • Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

  Engene dynamittfabrikk

  Se fremtid i fredning
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link
 • Visualisering fra fugleperspektiv.

  Kløftaløkka

  Knutepunktsutvikling på Kløfta
  Link