Christinedal boliger

Et nytt og forfriskende nabolag på gammel industritomt
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2011—2013
 • Hva:
  • Nybygg
 • Oppdragsgivere:
  • Schage Eiendom as
  • G.M. Backe as
 • Samarbeidspartnere:
  • Haug og Blom-Bakke as
  • Sweco Norge as
  • Hindhamar as
 • Størrelse:
  14000m2
  112 leiligheter
Fotografi av uteområde med boligblokk med 4 etasjer og store balkonger i glass. Fasade i tegl og tre.

Christinedal boliger utgjør et nytt nabolag på gammel industritomt ved Bryn Senter. Østensjøveien sammen med de bratte skråningene på motsatt side av tomta danner et kraftig terrengdrag som dominerer opplevelsen av stedet. Uteanlegget og de tre nye bygningene blir formet slik at prosjektet uttrykker tilhørighet til den tilliggende og bevaringsverdige Harry Fetts villa (Christinedal) og den grønne kollen med parken, hagen og dammen.

Det største volumet, Bekkhuset, danner en motvekt til kollen i sør slik at det sammen med øvrige bygg omkranser et indre grønt rom. Det høyere Damhuset speiler seg i dammen og er et fondmotiv internt i gårdsrommet. Det lave Hagehuset fungerer som gårdsrommets avslutning mot vest. Den antikvariske «gule stuen» er restaurert og fungerer som et felleshus for boligene.

Christinedal har et moderne formspråk der samspillet mellom bruk at lys tegl og mørkt treverk gir lyse og lette bygninger. Antall fasadematerialer er begrenset, noe som roer bygnigsvolumene. Sammen med bruk av sorte vindusomramninger og rekkverk strammes uttrykket opp. Balkonger og terrasser har glass som hovedmateriale og innslag av ulike graønnfarger på balkongfronter og gule inngangsdører er forfriskende, lekent og identitetsskapende.

Relaterte prosjekter

 • Situasjonsplan. Bygningsvolumer omkranset av grønne utearealer.

  Gartnerløkka

  Moderne boliger og urban dyrking
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link
 • Visualisering fra fugleperspektiv.

  Kløftaløkka

  Knutepunktsutvikling på Kløfta
  Link