Cecilie Thoresens vei 13-15

Bokvalitet på Lambertseter
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2015
 • Hva:
  • Plan og utredning
 • Størrelse:
  18000m2
  1500 m2 Næring
Visualisering som viser et grønt landskap i forgrunn og omkringliggende bebyggelse i ulike volumer, dybde og fasade materialer.

Cecilie Thoresens vei 13-15 ligger sentralt plassert på Lambertseter med Lambertsetersenteret som nabo i syd, Cecilie Thoresens vei i øst og T-banen i vest. Mot nord ligger det spredt næringsbebyggelse med kontorer og ulike servicebedrifter, deriblant bydelens hjemmehjelpsentral. Tomten er solrik og åpen mot vest, men er utsatt for støy fra vei og T-bane. Tomta har en krevende nabo i syd med senterets parkeringshus, innkjøring og varelevering nærmest i tomtegrensa. Med tanke på en langsiktig utvikling av tomtene langs Cecilie Thoresens vei mot Karlsrud til boligformål, får Cecile Thoresens vei 13-15 en rolle som megler mellom mer rene boligprosjekter og forretningssenteret i syd.

Hovedgrepet tar utgangspunkt i de store åpne kvartalene som kjennetegner deler av Lambertseterbyen, blant annet langs Radarveien vest for t-banen. Dette er et strukturelt grep som etter 60 år fremdeles framholdes som vellykket, som er en etterspurt bokvalitet blant boligsøkere på Lambertseter, og som også kan stå som en signatur for det mest vellykkede av byggeriene i drabantbyutbyggingen på 1950-tallet.Det store åpne gårdsrommet som idé gir gode sammenhengende og solrike utearealer, er raust nok til å romme ulike programmer og ulike aktiviteter og er såpass skjermet at det oppleves som privat uten å være helt privatisert.Storkvartal-konseptet overført til Cecilie Thoresens vei 13-15 gir beboerne skjerm mot støy og innsyn fra vei, senter og t-bane. Solforholdene er søkt ivaretatt gjennom en avtrapping av bebyggelsen fra nordøst til sydvest, fra 8 etasjer og ned til 5 etasjer, og der takflatene tas i bruk til opphold for toppleilighetene. Gårdsrommet skrår opp mot øst og gir differensierte uteoppholdssoner med gode solforhold. Det private gårdsrommet brytes opp av gjennomgående gangveier fra t-banen og fra senteret mot nord. Dette medvirker til at gårdsrommet får ekstra liv, og gjør gårdsrommet mer offentlig rettet, og vil fungere som en liten oase på vei til og fra de mer offentlige områdene med senter og t-banestasjon. Kvartalet følger Cecilie Thoresens vei, der det legges en bensinstasjon og mulighet for næringsvirksomhet i første etasje mot veien. På hjørnet mot senteret åpner bygget seg opp med et lite torg og næringslokaler over to etasjer. På denne måten kan kvartalet bidra til urbanitet og gateliv langs Cecilie Thoresens vei. Parkering og boder legges under bakken, og p-kjeller får kjøreadkomst via dagens stikkvei nord for tomta.

Relaterte prosjekter

 • Foto av solfylt fasade med glassbalkonger.

  Oppsal senter

  Ny møteplass på Oppsal torg
  Link
 • Situasjonskart som illustrerer situasjonen og prosjektområdet.

  Dikemark mulighetsstudie

  Dikemarks unike kvaliteter
  Link
 • Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

  Engene dynamittfabrikk

  Se fremtid i fredning
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link