Brueland Sandnes

Sømløs overgang
 • Hvor:
  Sandnes
 • Når:
  2013—2014
 • Hva:
  • Nybygg
  • Plan og utredning
 • Oppdragsgivere:
  • Bane NOR
  • Otilie Vihovde
 • Samarbeidspartner:
  • Assess as
 • Størrelse:
  470 Boliger, barnehage og næring.
Visualisering av vann, sittelandskap og ulike bygningsvolumer med trekledning.

Tomten er del av sporområdet for jernbanen sentralt i Sandnes. Målet er å binde sammen området med resten av sentrum. Det opprinnelige landskapet rekonstrueres ved å la terrenget følge dalbunnen sammen med veien i øst, slik at det etableres en sømløs overgang til tilstøtende områder i nord og syd.

En lett tunbebyggelse på vestsiden organiseres slik at uteområdene får maksimalt med sol samtidig som det skapes lune, intime uterom. En rygg av tyngre bebyggelse legges mot veitrafikkstøy i øst.

Området deles inn i seks delområder med ulike bygningstypologier og ulik utbygningstetthet. Dette gir fleksibilitet i utbygningstakt og kan tilpasses markedet i ulike byggetrinn.

Det etableres et forløp av grønne uterom for offentlig ferdsel til fots gjennom hele området. Et av «de grønne hjertene» inneholder energisentral, kompostreaktor og drivhus for å dyrke frem planter til uteområdene.

Relaterte prosjekter

 • Visualisering som viser et grønt landskap i forgrunn og omkringliggende bebyggelse i ulike volumer, dybde og fasade materialer.

  Cecilie Thoresens vei 13-15

  Bokvalitet på Lambertseter
  Link
 • Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

  Engene dynamittfabrikk

  Se fremtid i fredning
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link