Borre Sykehjem

Beherske omgivelser og individualitet
 • Hvor:
  Horten
 • Når:
  2002—2004
 • Hva:
  • Nybygg
 • Oppdragsgivere:
  • Horten Kommune
  • NCC Construction as
 • Samarbeidspartnere:
  • AS Olaussen
  • Gunnar Karlsen as
  • Tekniske Entreprenører as
  • Olaf B. Terjesen as
  • Teknisk Rådgivning as
 • Størrelse:
  3900m2
Foto av takvinkler i møte med mørk blå kveldshimmel og møtet mellom de ulike trefasadene.

Prosjektet er resultatet av vunnet 1. premie i prosjektkonkurransen fra 2002.

Anlegget er basert på oversiktlige enheter med 8 beboerrom tilknyttet et fellesrom med kjøkken. Størrelsen på og utformingen av boenhetene gir beboerne mulighet til å beherske sine omgivelser, samtidig som hver boenhet kan gis individuelt preg. På denne måten brytes institusjonspreget ned. Alle boenheter har separat inngang, og utgang til egen sansehage. Hver selvstendige boenhet er tilknyttet resten av anlegget med innebygde gater. Servicefunksjoner er lagt til denne gaten, og til en egen bygning med administrasjon, kantine, morsrom, kapell, varemottak, avfallsrom og tekniske rom. Det er lagt vekt på å skape et anlegg som gir mulighet for deltakelse på ulike nivåer for den enkelte beboer: fra hver beboers rom, via fellesrom, via gate og til hele anlegget. Farger og materialbruk benyttes som et virkemiddel for å lette orienteringen og gi omgivelsene et individuelt preg. Anlegget er organisert for å gi optimale solforhold. Utvendig benyttes ubehandlet sibirsk lerk i kombinasjon med malt kledning for å tone volumene ned. Dette kombineres med bruk av kraftige farger i utvalgte felter ved fellesfunksjoner og på f.eks. vinduer. Uteanleggene er integrert i bebyggelsen blant annet ved nær forbindelse mellom sansehagene og fellesrommene for hver post. Det er også anlagt ulike vandrestier rundt anlegget.

Prosjektet er publisert i Arkitektur N nr.2 2005

Relaterte prosjekter

 • Foto av trapperom med sterk overlys.

  Vålerenggata

  Småhus i bevaringsområde
  Link
 • Foto av fasade i trekledning og glass i morgensol.

  Indre Havn Sykehjem

  Bryter institusjonspreget
  Link
 • Visualisering med mindre boligblokker. Trær i forgrunn

  Tamburparken

  Nabolag på beboernes premisser
  Link
 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Skala, uterom og identitet
  Link