Verneplaner og kulturmiljøregistrering

Kulturminneregistrering av kulturmiljøer
 • Hvor:
  Oslo
 • Når:
  2003—2022
 • Hva:
  • Eksisterende bygg
 • Oppdragsgivere:
  • Oslo kommune v/Undervisningsbygg
  • Boligbygg Oslo KF
  • Stortinget
  • NMBU
  • Nesodden kommune
  • Drammen kommune mfl
  • Jernbaneverket
  • RA/AAD
 • Samarbeidspartnere:
  • WSP Norge as
  • NIKU
  • SWECO
Foto av bunke med rapporter, en bunke med hvite kataloger og en bunke med grønne kataloger oppstilt på podium.

Oppdragene har omfattet bistand til utarbeidelse av veileder for de statlige verneplanene for statens kulturhistoriske eiendommer (SKE-prosjektet), verneplaner for den kommunale eiendomsporteføljen for to etater i Oslo kommune (Undervisningsbygg og Boligbygg smm hhv NIKU og WSP), verneplan for Stortingsbygningen, verneplan for NMBU (smm NIKU), registrering av sommerhus på Flaskebekk på Nesodden for Nesodden kommune, innleid konsulent for utarbeidelse av KDP for kulturminnevern for Drammen kommune smm SWECO, evaluering av landsverneplanene for 10 store bystasjoner i Norge med tilhørende parker og byplaner for Jernbaneverket, innleid som konsulent for utarbeidelse av KDP for Byutvikling og bevaring hos PBE (Oslo kommune), registrering av kulturminneeiendommer for Statsbygg.

Relaterte prosjekter

 • Foto av sentral trapp i Oslo Rådhus møteromssenter.

  Oslo Rådhus møteromssenter

  Oslos felles møterom
  Link
 • Foto viser inngangsparti fra innsiden av barområde. Inngansparti strekker seg over to etasjer. Materialpallett i glass og gule malte flater. Andre flater er sortmalte grunnet konsertscene. Kubbegulv med UU-markerling.

  Cafe MIR & Lufthavna

  Nytt liv i musikkens hus
  Link
 • Historisk foto av bygning 3, fra bakkenivå.

  Bygning 3

  Dype historiske røtter
  Link
 • Trapp på utsiden av Akershus slott

  Akershus slott

  Om å åpne et slott
  Link