arkitektskap har bred erfaring og spisskompetanse innenfor alle faser av komplekse planleggings- og byggeoppgaver.

arkitektskap ble etablert i 1985, og har siden den gang arbeidet for å skape gode boliger, levende byrom og åpne møteplasser. Samtidig tar vi vare på historie og fortid gjennom vårt arbeid med eksisterende bygninger og miljøer. Vårt samfunnsansvar som formgivere for fellesskapet er fortsatt vår største drivkraft.

Vi skaper varige verdier for mennesker og natur

Godt arkitektskap handler om hele tiden å tilegne seg ny kunnskap for å møte utfordringene vi står overfor. Vi er opptatt av å knytte til oss samfunnsbyggere som også ser arkitektur i et langsiktig perspektiv. De beste resultatene blir til gjennom et bredt samarbeid med alle – fra oppdragsgiver til myndigheter og håndverkere.

Arkitektskap er Miljøfyrtårn-sertifisert, og ønsker å ta ansvar for en bedre fremtid.