Portrett av ansatt

Tom Wassum

Arkitekt

Tom er utdannet ved AHO, Arkitekthøgskolen i Oslo, der han ble uteksaminert i 1985. Han har tidligere arbeidet hos Fosse og Aasen arkitekter, Byantikvaren og Statsbygg før han høsten 2001 begynte hos Arkitektskap.

Tom har erfaring fra ulike oppgaver som innenfor planfaget spenner fra tidligfaseprosjektering og mulighetsstudier til større planoppgaver. Innenfor kulturminnevern har oppgavene omfattet registreringer, byggherrerådgivning, verneverdivurdering, historiske analyser, verneplaner, forvaltningsplaner med mer. Hovedvekten av oppdrag har de siste årene, ved siden av reguleringsplanlegging, vært knyttet til kulturminnefaglige oppgaver .

Tom er særlig opptatt av utvikling av bevaringsstrategier, formidling av kulturminneverdier, forvaltning av kulturarv og verdiskaping gjennom ombruk av eksisterende og historiske bygninger, knyttet til byplanlegging og transformasjonsprosjekter.

Språk:
 • Norsk
 • engelsk

Tom har blant annet jobbet med:

 • Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

  Engene dynamittfabrikk

  Se fremtid i fredning
  Link
 • Situasjonskart som illustrerer situasjonen og prosjektområdet.

  Dikemark mulighetsstudie

  Dikemarks unike kvaliteter
  Link
 • Foto av bunke med rapporter, en bunke med hvite kataloger og en bunke med grønne kataloger oppstilt på podium.

  Verneplaner og kulturmiljøregistrering

  Kulturminneregistrering av kulturmiljøer
  Link
 • Situasjonsplan. Bygningsvolumer omkranset av grønne utearealer.

  Gartnerløkka

  Moderne boliger og urban dyrking
  Link