Portrett av ansatt

Tom Wassum

Arkitekt

Tom er utdannet ved AHO, Arkitekthøgskolen i Oslo, der han ble uteksaminert i 1985. Han har tidligere arbeidet hos Fosse og Aasen arkitekter, Byantikvaren og Statsbygg før han høsten 2001 begynte hos Arkitektskap.

Tom har erfaring fra ulike oppgaver som innenfor planfaget spenner fra tidligfaseprosjektering og mulighetsstudier til større planoppgaver. Innenfor kulturminnevern har oppgavene omfattet registreringer, byggherrerådgivning, verneverdivurdering, historiske analyser, verneplaner, forvaltningsplaner med mer. Hovedvekten av oppdrag har de siste årene, ved siden av reguleringsplanlegging, vært knyttet til kulturminnefaglige oppgaver .

Tom er særlig opptatt av utvikling av bevaringsstrategier, formidling av kulturminneverdier, forvaltning av kulturarv og verdiskaping gjennom ombruk av eksisterende og historiske bygninger, knyttet til byplanlegging og transformasjonsprosjekter.

Språk:
 • Norsk
 • engelsk

Tom har blant annet jobbet med:

 • Visualisering som viser et grønt landskap i forgrunn og omkringliggende bebyggelse i ulike volumer, dybde og fasade materialer.

  Cecilie Thoresens vei 13-15

  Bokvalitet på Lambertseter
  Link
 • Foto av begge portnerstuene

  Tøyen østre portnerstuer

  Stuene i Tøyenparken
  Link
 • Visualisering av indre grønt gårdsrom med fasader i ulike farger, frodig landskap og møteplasser.

  Cecilienborg

  Indre grønt gårdsrom
  Link
 • Eksisterende situasjon og visualisering som viser dagens bygningsvolumer og foreslåtte tilbygg for fremtidlig bruk.

  Engene dynamittfabrikk

  Se fremtid i fredning
  Link