Portrett av ansatt

Øyvind Bogen

Arkitekt

Øyvind er utdannet ved Oxford Brookes og Arkitektskolen i Århus og har arbeidet hos Arkitektskap siden 2012.

Sivilarkitekt med 10 års variert erfaring fra prosjektledelse, bygg og BIM-prosjektering, arealplanlegging/ byutvikling og konkurranse/ skisseprosjektering. Han har i hovedsak arbeidet med prosjekter knyttet til boliger og områdeutvikling.

Han er spesielt interessert i områdeutvikling og liker godt å arbeide med visualiseringer.

Språk:
 • Norsk
 • engelsk

Øyvind har blant annet jobbet med:

 • Visualisering av prosjektets ulike bygningsvolumer i et grønt landskap.

  Elsethjordet

  Boliger med utsikt over Glomma
  Link
 • Situasjonskart som illustrerer situasjonen og prosjektområdet.

  Dikemark mulighetsstudie

  Dikemarks unike kvaliteter
  Link
 • Visualisering som viser vinterdag med ulike bygningsvolumer i lys puss og rød tegl.

  Rambekkmoen

  Attraktive boliger ved Mjøsa
  Link
 • Situasjonsplan. Bygningsvolumer omkranset av grønne utearealer.

  Gartnerløkka

  Moderne boliger og urban dyrking
  Link