Portrett av ansatt

Christian Ebbesen

Arkitekt & daglig leder

Christian har bakgrunn som tømrer, og har arbeidet 35 år som arkitekt, medlem i Norske arkitekters landsforbund (MNAL) i 2005, master i kulturminnevern fra 2009 (Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv). Ansatt i Arkitektskap siden 1987 og daglig leder siden 2000. 

Christian har særlig erfaring som arkitekt og rådgiver knyttet til eksisterende bygningsmasse, med hovedtyngde på fredede og vernede bygninger og steder. Erfaring omfatter alle faser fra kulturminneregistreringer og tilstandsvurderinger, via mulighetsstudier og analyser, til prosjektering og oppfølging på byggeplass - fra små prosjekter til komplekse og store kulturbygg og publikumsbygg. I tillegg har Christian omfattende erfaring fra byggherrerådgiving, programmering og brukermedvirkningsprosesser.

Christian er særlig opptatt av praktisk anvendelse av teori i arbeidet med bevaring og tilrettelegging for ny bruk av eksisterende bygninger, både med tanke på ressursforvaltning, tilgjengelighet og kulturminnevern.

Språk:
 • Norsk
 • engelsk
 • spansk
 • svensk

Christian har blant annet jobbet med:

 • Visualisering av skolegården som viser forslag til nytt tak, heving av taket med en trekledning som står i stil med den eksisterende røde teglfasaden. Barn som leker.

  Holmlia skole

  Taket som energikilde
  Link
 • Trapp på utsiden av Akershus slott

  Akershus slott

  Om å åpne et slott
  Link
 • Foto av et rom før restaurering. Tømmervegger og murt tegl. Hvit dør uten karmer midt i bildet.

  Danckert Krohn

  Ny kultur i gammelt hus
  Link
 • Foto av brua i kveldssol med to syklende personer.

  Mailand bru

  Landemerke
  Link