Portrett av ansatt

Christian Ebbesen

Arkitekt & daglig leder

Christian har bakgrunn som tømrer, og har arbeidet 35 år som arkitekt, medlem i Norske arkitekters landsforbund (MNAL) i 2005, master i kulturminnevern fra 2009 (Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv). Ansatt i Arkitektskap siden 1987 og daglig leder siden 2000. 

Christian har særlig erfaring som arkitekt og rådgiver knyttet til eksisterende bygningsmasse, med hovedtyngde på fredede og vernede bygninger og steder. Erfaring omfatter alle faser fra kulturminneregistreringer og tilstandsvurderinger, via mulighetsstudier og analyser, til prosjektering og oppfølging på byggeplass - fra små prosjekter til komplekse og store kulturbygg og publikumsbygg. I tillegg har Christian omfattende erfaring fra byggherrerådgiving, programmering og brukermedvirkningsprosesser.

Christian er særlig opptatt av praktisk anvendelse av teori i arbeidet med bevaring og tilrettelegging for ny bruk av eksisterende bygninger, både med tanke på ressursforvaltning, tilgjengelighet og kulturminnevern.

Språk:
 • Norsk
 • engelsk
 • spansk
 • svensk

Christian har blant annet jobbet med:

 • Foto av kirkens gavlfasade og plassen utenfor.

  Bodø domkirke

  Domkirken restaureres
  Link
 • Foto av begge portnerstuene

  Tøyen østre portnerstuer

  Stuene i Tøyenparken
  Link
 • Trapp på utsiden av Akershus slott

  Akershus slott

  Om å åpne et slott
  Link
 • Foto av to stoler i Oslo blåfarge med stålbein og avtagbar tekstiltrukket sete.

  Nobel stol

  Rådhusets egen Chairik
  Link