Portrett av ansatt

Anders Gustafsson

Arkitekt

Anders er utdannet arkitekt fra Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg 1991. Han har jobbet i Norge siden 1998 og er medeier i Arkitektskap siden 2012.

Han har erfaring fra både privat og offentlig sektor med allsidig kompetanse fra et stort spenn av prosjekttyper og prosjektstadier, fra komplekse plansaker og større bolig- og kontorprosjekter til ombygging av eksisterende og bevaringsverdig bebyggelse. Han har erfaring fra brukermedvirkning og har god kunnskap om søknadsprosesser mot statlige og kommunale myndigheter.

Språk:
 • Norsk
 • engelsk
 • svensk

Anders har blant annet jobbet med:

 • Visualisering av uterommet mellom bygningsvolumene med aktive mennesker. Rød/brun pusset fasade til høyre og gul pusset fasade til ventre.

  Tamburløkka

  Å bo landlig og sentralt
  Link
 • Trapp på utsiden av Akershus slott

  Akershus slott

  Om å åpne et slott
  Link
 • Foto av et rom før restaurering. Tømmervegger og murt tegl. Hvit dør uten karmer midt i bildet.

  Danckert Krohn

  Ny kultur i gammelt hus
  Link
 • Visualisering som viser vinterdag med ulike bygningsvolumer i lys puss og rød tegl.

  Rambekkmoen

  Attraktive boliger ved Mjøsa
  Link