Arkitektskap as
Arkitektskap as har bred erfaring og spisskompetanse innenfor alle faser av komplekse planleggings- og byggeoppgaver. Dette omfatter stedsanalyser, helhetsplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner, FOU, programmering, bygningsprosjektering, landskaps- og byromsforming, samferdsel og design. 

I tillegg har kontoret en betydelig spisskompetanse knyttet til økologi og kulturminnevern. Oppdragsgivere er offentlige organer og private eiere og utviklere.

Kontoret ønsker å være et utadvendt, levende og stimulerende fellesskap gjennom å ha mangesidige oppgaver. Sammensetningen av medarbeidere reflekterer arbeidsfeltene og med en åpen arbeidsform gir dette muligheter for å belyse oppgavene på en bred og konstruktiv måte.

Videre har kontoret etablert samarbeid med en rekke rådgivermiljøer for å styrke de tverrfaglige aspektene ved prosjektarbeid.

 

Allianse
Arkitektskap as har inngått en allianse med Erik Møller Arkitekter as i København. Dette er gjort for å øke faglig bredde og kapasitet, samt å åpne for arbeid innenfor nye markedsområder. Alliansen innebærer en profesjonalisering av virksomheten med felles kompetanseutviklingsverktøy, kvalitetssikringsverktøy med videre. 

 

Effektive rutiner
Kontoret har effektive rutiner for produksjon av tegningsdokumenter og dokumentstyring slik at ressursene i et prosjekt i størst mulig grad benyttes til utvikling av de beste, helhetlige løsningene.

 

Eierskap
Arkitektskap eies av medarbeiderne og har en flat organisasjonsform som gir rom for individuell utvikling gjennom det tverrfaglige arbeidet. Dette skaper engasjement, faglig innsikt og evne til å føre komplekse oppgaver fram til ferdige løsninger. Dette manifesteres i vår forretningsidé:
Etter vår oppfatning skapes gode prosjekter av faglig utfordring. De vokser gjennom samhandling og trives under ulike synsvinkler. Slik kan resultatet bli større enn innsatsen og gi rom for utvikling og vekst.