Nordahl Brunsgate 2

STED
Drammen
Konkurranse om 
Rehabilitering av 1950-talls boligblokk til passivhus, samt helheltig plan for området.
TID
2012
STØRRELSE
Ca 1850m2, samt helhetlig plan for området på ca 17 mål.
SAMARBEIDSPARTNERE
Landskapsfabrikken as, Ketner Olsen, Høyer Finseth as
OPPDRAGSGIVER
NorgesEiendom og Skanska Norge i sammarbeid med Futurebuilt, Enova, Husbanken og ZEB

Planområdet er et tidstypisk blokkområde fra 1950-tallet, bestående av 6 boligblokker plassert i vifteform i forhold til lys, sol og luft, i et åpent grønt, sydvendt og solrikt område. Det er store plenarealer med trær av varierende størrelse mellom blokkene. Planområdet blir fornyet med et tydeligere grensesnitt mellom offentlige, halvprivate og private rom. Det fortettes med utgangspunkt i å skape gode og intime halvprivate gårdsrom. Det gode rom for opphold og sosialt samvær, samt gående syklende og kollektivreisende prioriteres. 

Prosjektet søker å bevare det som er fint ved de eksisterende bygningene: de enkle slanke volumene og detaljknappheten. Taketasjen rives og resten av den eksisterende bygningen energieffektiviseres. Leilighetene omorganiseres slik at ønsket variasjon i leilighetsstørrelser oppnås. Bygningen består av 3 2-roms, 7 3-roms, 8 4-roms og 1 5-roms leiligheter. På bakkeplan får alle leiligheter utgang til terrasse. Midtre etasjer har ordinære leiligheter, og påbygg 4. og 5. etasje blir leiligheter over to plan.  Leiligheter nåes hovedsaklig fra svalgang som også fungerer som halvprivate uterom, og aktiviserer mot uterommet i øst. Alle balkonger orienteres mot vest og mot det private uterommet for beboerne.

Passive tiltak:

Arealeffektive leiligheter • Fellesfunksjoner, på uteområder og felleshus, slik at arealet i leilighetene bare benyttes til de nødvendige funksjoner • Superisolert bygningskropp • Luftlekkasjer skal motvirkes med prefabrikasjon av nye bygningselementer samt god planlegging og detaljering av sammenføyninger og rørføringer • Opprinnelig tegl eksponeres innvendig og benyttes som termisk masse • Miljøvennlige materialer med lite emisjon slik at antall luftskiftehyppighet kan reduseres • Mulighet for gjennomlufting i de aller fleste leilighetene for å motvirke overoppheting • Balkonger på blokkene bidrar til redusert solvarme om sommeren • Supplerende utvendig solavskjerming, særlig på de mindre bygningene som ikke har balkonger. 

 Aktive tiltak:

Balansert ventilasjon med varmeveksler i hver leilighet og korte føringsveier til friskluft • Avtrekk via eksisterende og nye sjakter opp over tak. Avtrekk fra bad og kjøkken isolert fra øvrige sjakter • Inntak og uttrekk av luft er plassert på forskjellige steder • Enkle styringssystemer for lys og varme • Effektive el-apparater og belysning • Hvitevarer som benytter allerede oppvarmet varmtvann.