Myhrerenga Passivhus-rehabilitering

STED 
Skedsmo 
OPPDRAGSTYPE 
Prosjektering/ rehabilitering 
TID 
ferdigstilles 2011-12 
STØRRELSE 
7 boligblokker, 168 leiligheter 
RÅDGIVERE 
Arkitektskap og Sintef Byggforsk 
OPPDRAGSIVER 
Myhrerenga Borettslag USBL 

Pilotprosjekt i energieffektiv fasaderehabilitering 

Myhrerenga borettslag er et borettslag beliggende på Skedsmokorset i Oslo. Utgangspunktet er syv parallelle blokker i tre etasjer med i alt 168 leiligheter. Blokkene er bygget på slutten av 60-tallet og har bærende betongelementer i gavler og i innvendige skillevegger. Langveggene var lettvegger med 10 cm isolasjon kledt med hvite eternittplater og horisontale bånd med rødmalt panel. Fasader, vinduer, inngangspartier, balkonger og rekkverk var i dårlig stand, med mange kuldebroer, beboerne opplevde trekk og borettslaget som fyres med olje og elektrisitet, hadde ekstremt høye fyringskostnader. Behovet for rehabilitering var derfor stort. Blokkene er etterisolert med 20 cm isolasjon rundt hele bygget slik at ytterveggen får tilsammen 30 cm isolasjon, vinduer skiftet til nye med u-verdi 0,7, gavler etterisolert og kledd med tegl, taket etterisolert med innblåst mineralull og kjellerhimling isolert med 10 cm. Et gjennomgående tettesjikt har eliminert kuldebroer og luftlekkasjer i svært stor grad. Det er installert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner i felles fyrhus installeres luft-til-vann varmepumper som sammen med solfangere på østlig blokk forsyner de syv blokkene med vann og varmt forbruksvann.