Klosterenga, blokk B

STED
Oslo, Gamlebyen
OPPDRAGSTYPE
Økologiboliger
TID
Ferdigstilt 2000
STØRRELSE
ca 3.100 m2 BRA / 35 leiligheter: 10 2-roms, 10 3-roms og 15 4-roms.
RÅDGIVERE
Seim & Hultgreen as (RIB), Erichsen & Horgen as (RIV), Elconsultteam as (RIE), Grindaker as (LARK)
OPPDRAGSGIVER
USBL / Veidekke ASA

Prosjektet er en av 3 blokker i Klosterenga-prosjektet, som ble utarbeidet i samarbeid med Arkitektkontoret GASA as, fra skisseprosjekt til ferdig bygg. Prosjektet inngikk i det europeiske forsknings-prosjekt EHEN (European Housing Ecology Network) og mottok støtte fra EU til forskning og utvikling av alternativ energi. I tillegg har prosjektet mottatt støtte fra en rekke norske institusjoner. Bygningskroppen er utformet som en solfanger med både aktive og passive systemer. Planen er basert på temperatursoner hvor de rommene med behov for stabil varme ligger sentralt i bygningskroppen og rommene som kan være kjøligere ligger mot nord. Rom som kan ta variasjoner i temperatur er lagt mot syd. Denne organiseringen gir besparelser i energibruk.Nordfasaden er bygget i bærende tegl med relativt små åpninger, mens sydfasaden er en dobbel glassfasade med 30 cm mellomrom som virker som en solfanger og er del av den naturlige ventilering av leilighetene. Kjernen med de varme rommene virker som en temperaturutjevner. Det er en aktiv vannsolfanger på taket og det er bilogisk rensing av gråvann i gårdsrommet. Både materialevalg og byggeprosess er gjennomført ut fra prinsipper om miljøvennlig byggeri.

Prosjektet har vunnet priser for de økologiske aspektene.