Oppussing Prestegårder for OVF

STED 
Østlandet
OPPDRAGSTYPE
Rammeavtale
TID
2006-2009
STØRRELSE
-
RÅDGIVERE
Arkitektskap AS
OPPDRAGSGIVER
Opplysningsvesenets Fond

Arkitektskap as er engasjert av Opplysningsvesenets Fond til oppussing og ombygging av prestegårder i fondets eie. For fredete bygg har arbeidene inkludert søknad til fylkeskommunen. Av arbeider nevnes full innvendig oppussing av Nannestad prestegård, Nes kapellanbolig, Minnesund prestebolig og Svarstad prestegård. Mulighetsstudie for Spydeberg prestegård, nytt bad på Eidsvoll prestebolig og Domprostens bolig i Oslo, nytt kjøkken på Hovin og Fet prestegård i tillegg til utskifting av inngangsdør til Hurdal prestegård. I tillegg har kontoret vært konsultert ifm utvendige malingsarbeider, malingstyper og farger, skjøtselsplaner for hageanlegg, alléer mv.