Ingierstrand hovedrestaurant restaurering

STED 
Oppegård kommune
OPPDRAGSTYPE
Rehabilitering og restaurering
TID
2009-2013
STØRRELSE
1075m2
RÅDGIVERE
Arkitektskap er rådgiver for Høyer Finseth as
OPPDRAGSGIVER
Oslo kommune, Eiendoms -og byfornyelsesetaten.

Bygningen er fra 1934 og er tegnet av arkitekten Schiestad og Moestue.
Restaureringen ble påbegynt i 2009 for hovedrestauranten. Arkitektskap har prosjektert for oppgradering til gjeldende UU-krav, nytt storkjøkken, etablering av HC-toaletter samt tilbakeføring av tapte trekonstruksjoner. I tillegg har Arkitektskap prosjektert forhold knyttet til brann og akustikske løsninger som skal ivareta bygningens historiske særpreg. Arkitektskap har utarbeidet et fargekart for hele bygningens eksteriør og interiør, etter sammenstilling av alle fargeundersøkelser som er foretatt de siste årene. Disse er kontrollert opp mot fargekart fra 1930-tallet. Det ble i alt funnet 52 farger, og endelig fargekart til bruk i bygningen er 29 farger. Kontoret har også utarbeidet belysningsplan for interiør og eksteriør. For å tilfredsstille dagens UU-krav er det planlagt rampeløsninger hvor plassering og utforming av disse er gjort på en måte som ikke vil virke forstyrrende på den opprinnelige arkitekturen og atmosfæren. All planlegging og håndverksmessige arbeider gjøres i tett dialog med riksantikvaren.

Les mer om prosjektet på Oslo kommunes infoside

link til film om Ingierstrand Bad Restaurant: http://www.youtube.com/watch?v=5QUTOJwtwj8, Fellert Acoustical Ceilings AB