Ingierstrand - stupetårn

STED
Oppegård kommune
OPPDRAGSTYPE
Utforming av rekkverk ol i forbindelse med restaurering av stupetårnet.
TID
2009-2010
STØRRELSE
-
RÅDGIVERE
Arkitektskap er rådgiver for A.L. Høyer
OPPDRAGSGIVER
Oslo kommune, Eiendoms -og byfornyelsesetaten.

I forbindelse med restaurering av stupetårnet, har Arkitektskap vært rådgivere for A.L. Høyer. Arkitektskap har i tillegg til å gi råd i forbindelse med med estetisk utforming av rekkverk og trapp, bidratt til å finne løsninger på betongarbeider og overflater. Rekkverk er forsøkt tilbakeført til opprinnelig utforming så langt det lar seg gjøre. Noen hensyn i forhold til sikkerhet har måttet være førende.