Bergen museum - illustrert funksjons program

STED 
Bergen - Nygårdshøyden
OPPDRAGSTYPE
Programmering/ skisseprosjekt antikvarisk rådgiving
TID
2009
STØRRELSE
ca 8000m2
RÅDGIVERE
-
OPPDRAGSGIVER
Universitetet i Bergen

Muséplass 3, som i dag rommer de naturhistoriske samlinger ble tegnet av arkitekt Nebelung og bygget i 1865-1867, senere påbygget av arkitekt Sinding i 1898. Bygget er et av Bergens monumentale bygninger og deler av samlingene er unike i internasjonal sammenheng. Dette gjelder blant annet hvalskjelettene.  Arkitektskap har i samarabeid med Erik Møller Arkitekter i DK, oppdrag med å kartlegge bygningens historikk, egnethet, kapasitet, tekniske egenskaper og kulturminneverdier.  Ut fra dette utarbeides et byggeprogram og forenklet skisseprosjekt hvor muligheter for viderføring av museets funksjoner, innpassing av nye funksjoner, teknisk oppgradering, tilpassing for universell utforming med videre skal belyses.  Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med brukere og riksantikvaren.