Akershus festning - Bygning 3

OPPDRAGSTYPE

Forprosjekt for restaurering og ombygging til sesjonssenter

TID

2014-2015

STØRRELSE

ca. 2 500 m2

RÅDGIVERE

Høyer Finseth as (PGL, RIB, RIBR), Unionconsult VKR as (RIV), Ing. Per Rasmussen as (RIE)

OPPDRAGSGIVER

Forsvarsbygg

 

Bygning 3 ligger på indre festningsområde på Akershus festning og ble oppført i 1747. Bygningen er u-formet med enkle harmoniske former og ble oppført som forlegning på Akershus festning. Bygningen er i en etasje med loft og har yttervegger i bærende tegl med valmtak. Bygget er fredet og har i tillegg til forlegning også vært benyttet til fengsel, sykestue og kontorer. 

Bygning 3 ble bygget om på 1960-tallet og det er få spor igjen av opprinnelig planløsning. Vegger fra før 1900 er søkt bevart i prosjektet, mens øvrige løsninger er tilpasset brukerbehov for sesjonssenteret med rom for styrke- og kondisjonstesting, felles informasjonsrom, prøverom, legekontorer, samtalerom og kontorer med støttefunksjoner for ansatte ved Vernepliktsverket. Bygningen er prosjektert med full oppgradering av ventilasjon, brann, belysning og UU.Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Riksantikvaren og Nasjonale festningsverk.