Akershus Slott - bedret tilgjengelighet

 

STED 
Akershus Festning
OPPDRAGSTYPE
Byggeprosjekt- Bedret tilgjenglighet av slottet
TID
2016- Arbeid pågår
STØRRELSE
Tilpasning av 4 etasjer
RÅDGIVERE
Høyer Finseth AS, Ing. Per Rasmussen AS, UnioConsult VVS- og Klimarådgivning AS, NGI
OPPDRAGSGIVER
Forsvarsbygg

 

Slottet på Akershus festning består av 11 bygninger, bygget i perioden 1299-1958. Hele slottet er i verneklasse 1 i ”Akershus festning Verneplan”, og behandles således som fredet. Slottet benyttes i dag til turisme, kongelige gjøremål og representasjonslokaler for regjeringen. I prosjektet ligger hovedfokus på å gjøre representasjonslokalene bedre tilgjengelig. Prosjektet består av intallering av heis i Blåtårnet, samt tilpasninger i forbindelse med nivåforskjeller mellom rommene, i tillegg til ramper.

Heisen er planlagt installert for tilgjengelighet fra Langkjeller opp til Christian IV sal.