Akershus Festning - Hus 43 og 44

STED 
Akershus Festning
OPPDRAGSTYPE
Antikvarisk rehabilitering
TID
2006-2008
STØRRELSE
1500m2
RÅDGIVERE
-
OPPDRAGSGIVER
Forsvarsbygg / 4B arkitekter

 

Ridehus43 (1828) og Ridehus 44 (1900) ligger sentralt plassert ved Hovedport til Akershus Festning. Arkitektskaps arbeid har vært knyttet til antikvarisk istandsettelse av eksisterende bygninger i forbindelse med etablering av nye øvingslokaler og konsertsal for Stabsmusikken. Arbeidet har bestått av innsamling og systematisering av historiske opplysninger samt bygningsarkeologiske undersøkelser, utarbeidelse av vernestrategi, beskrivelse av arbeider, oppfølging av byggearbeider samt utarbeidelse av as-built-dokumentasjon. Arkitektskap har i tillegg hatt landskapsarkitektarbeidet for utearealene.